top of page

Viết đơn xin tặng đất cho con như thế nào?

Việc cha mẹ trao quyền sử dụng đất cho con cái không phải là chuyện hiếm. Vậy làm thế nào để viết được một mẫu giấy cho tặng đất cho con một cách hoàn chỉnh? Bạn có cần công chứng không? Những thắc mắc này sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Mẫu đơn tặng cho đất viết tay là gì?

Viết đơn xin tặng đất cho con như thế nào?

Trước khi viết tay mẫu giấy hiến đất cho con, mọi người cần nắm được khái niệm cơ bản. Về bản chất, hình thức tặng cho đất là một hợp đồng dân sự. Ở đó, chủ đất tự nguyện giao quyền sử dụng cho người được tặng cho. Đồng thời, bên nhận đồng ý nhận tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, mẫu đơn viết tay tặng cho đất cho con là văn bản viết tay nhưng không được đánh máy ghi việc cha mẹ chuyển quyền sử dụng đất cho con mà không yêu cầu bồi thường. Cũng giống như hợp đồng mua bán nhà đất thông thường, giấy tặng cho sẽ chấm dứt hiệu lực khi các con nhận phần tài sản này và được cấp sổ đỏ.

2. Giấy tờ tặng cho đất viết tay có cần công chứng không?

Chắc hẳn việc cần công chứng giấy tờ tặng cho đất viết tay là thắc mắc của rất nhiều người. Câu trả lời chi tiết và chính xác nhất có tại Điều 459 Luật Dân sự 2015 quy định về tặng cho bất động sản. Theo đó, việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu là bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Khi công chứng tặng cho đất viết tay cần nộp những giấy tờ sau:

 1. Phiếu yêu cầu công chứng

 2. Dự thảo hợp đồng tặng cho

 3. Giấy tờ tùy thân (CMND / Căn cước công dân / Thẻ căn cước cá nhân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh)

 4. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 5. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Sổ hồng, Sổ đỏ

 6. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng (Quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, di chúc, quyết định của Tòa án …)

Mặt khác, theo quy định của Luật Đất đai 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực. Như vậy, mẫu giấy viết tay tặng cho đất cho con được coi là hợp pháp nếu được công chứng tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng có chức năng công chứng.

3. Nội dung chính của mẫu giấy đất viết tay

Vấn đề tiếp theo mà mọi người cần quan tâm khi viết tay mẫu giấy xin tặng đất cho con đó là nội dung. Nội dung bắt buộc bao gồm:

 1. Thông tin chủ đất (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, CMND / CCCD, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú, địa chỉ, số điện thoại …)

 2. Thông tin người nhận (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, CMND / CCCD, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú, địa chỉ, số điện thoại …)

 3. Thông tin về thửa đất được tặng cho: Vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, hiện trạng tài sản gắn liền với đất, số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 4. Thời điểm cho, tặng đất trên thực tế

 5. Nghĩa vụ phí, lệ phí, thuế: Số tiền, ai chịu trách nhiệm, thời gian nộp

 6. Điều khoản giải quyết trong trường hợp có tranh chấp hoặc xung đột

 7. Cam kết của chủ đất và người nhận tặng cho là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, ép buộc.

 8. Hai bên ký xác nhận và ghi rõ họ tên

 9. Xác nhận của công chứng viên và đơn vị chứng nhận

4. Đơn tặng cho đất viết tay hợp pháp

Là một loại giấy tờ quan trọng để xác lập giao dịch dân sự, giấy tặng cho đất viết tay phải được lập theo mẫu quy định. Dưới đây là một số mẫu giấy mà bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN ĐƯỢC ĐÍNH KÈM ĐẤT

(Số: …………. / HĐCTSGLD)

Hôm nay, ngày …… tháng ……………… tại ……………………

Chúng tôi gồm có:

Nhà tài trợ (Bên A):

Ông / Bà: ……………………… ..Năm sinh ……………………………………………………. ……………………

Số CMND: …………………… Ngày cấp ………………. Nơi cấp: ……………………………………………………………………

Hộ gia đình: …………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………

Là chủ sở hữu bất động sản: ……………………………………………………………………………………………… ………………… …

BÊN đã cho (Bên B):

Ông / Bà: ……………………… ..Năm sinh ……………………………………………………. ……………………

Số CMND: …………………… Ngày cấp ………………. Nơi cấp: ……………………………………………………………………

Hộ gia đình: ………………………………………………………………………….……………………………………………… … …………………………………………………

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………

Hai bên thỏa thuận tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của Bên A đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …………………… .. Như sau:

– Thửa đất số: ……………………………………………………………………………………………… ……………………

– Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………………………………. ……………………

– Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………………………………………………… …

– Diện tích: ………… .m2 (Bằng chữ: ………… ..)

– Công dụng:

+ Sử dụng riêng: ……………………………………………………… ..m2

+ Sử dụng chung: …………………………………………………… .m2

– Công dụng: …………………………………………………………………………………………………………………… ……… ……………

– Ngày hết hạn: …………………………………………………………………………………………………………………… …… ………………

– Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………………………………………………… ……………………

Hạn chế đối với quyền sử dụng đất (nếu có):

……………………………………………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………………………………………… ……………………

1.2. Tài sản gắn liền với đất là:

……………………………………………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………………………………………… ……………………

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản bao gồm:

……………………………………………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………………………………………… ……………………

1.3. Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là …………. VNĐ (Bằng chữ: …………………………………………………… Đồng Việt Nam)

Điều 2: Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và lệ phí

2.1. Việc đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do Bên A chịu trách nhiệm.

2.2. Các khoản phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do Bên A thanh toán.

Điều 3: Việc chuyển nhượng, đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

3.1. Bên A có nghĩa vụ bàn giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với Giấy tờ về quyền sử dụng đất, Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Bên B tại thời điểm mua. . …………………….

3.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Trách nhiệm nộp thuế và phí

Các khoản thuế, phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên …………………… nộp.

Điều 5: Nghĩa vụ của Bên A

5.1. Giao đất đủ diện tích, đúng hạng, loại đất, vị trí, số lượng, tình trạng của đất và tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận;

5.2. Bàn giao giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho bên tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 6: Nghĩa vụ của bên TRÁNH

6.1. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

6.2. Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất được tặng cho và tài sản gắn liền với đất;

6.3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 7: Quyền của THỎA THUẬN

7.1. Yêu cầu Bên A bàn giao đúng diện tích đất, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận;

7.2. Sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đúng mục đích, đúng thời hạn;

7.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 8: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng để giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau; trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Cam kết của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết sau:

9.1. Bên A cam kết:

a) Thông tin về nhân thân, thửa đất và tài sản gắn liền với đất ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

– Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam kết:

a) Thông tin cá nhân nêu trong Hợp đồng này là đúng sự thật; b) Đã xem xét kỹ và biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; c) Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Điều 10: Điều khoản chung

10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng này.

10.2. Hai bên đã tự đọc lại bản hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

10.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng… .. …….

Hợp đồng được lập thành ……. (…) Bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

Nhà tài trợ (Bên A) Bên được cho (Bên B)

(Chữ ký / dấu vân tay, ghi rõ họ tên) (Ký tên / dấu vân tay, ghi rõ họ tên)

Hi vọng với những nội dung trên, mọi người đã có thể tự tay viết được mẫu giấy hiến đất cho con em mình. Đồng thời chắc hẳn bạn cũng đã biết cách để được Nhà nước và pháp luật công nhận việc tặng cho rồi phải không? Ngoài ra, bất động sản ODT còn hàng loạt những chia sẻ khác về đất đai, thiết kế, xây dựng, phong thủy đang chờ bạn đọc khám phá.

52 views0 comments

Comments


bottom of page