top of page

[Tải ngay] Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê ki ốt chi tiết nhất

Hợp đồng thuê ki ốt là gì? Những lưu ý khi soạn thảo loại hợp đồng này là gì? Các quy định liên quan? Hãy cùng địa ốc ODT tìm hiểu thông tin về hợp đồng cho thuê ki ốt qua bài viết dưới đây.

1.1. Hợp đồng thuê ki ốt là gì?

[Tải ngay]  Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê ki ốt chi tiết nhất

Hợp đồng cho thuê ki ốt là một trong những hợp đồng cho thuê tài sản thông thường do Bộ luật dân sự quy định và điều chỉnh. Hợp đồng cho thuê ki ốt được thực hiện theo thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê ki ốt. Theo đó, bên cho thuê ki ốt giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong một thời gian. Bên thuê sẽ phải trả cho bên cho thuê số tiền hàng tháng vào thời điểm cụ thể được quy định trong hợp đồng.

Trên thực tế, hợp đồng cho thuê ki ốt có nhiều loại như hợp đồng cho thuê ki ốt bán hàng, hợp đồng cho thuê ki ốt chợ, hợp đồng cho thuê ki ốt kinh doanh.

2. Tải mẫu hợp đồng cho thuê ki ốt chuẩn nhất

Việc soạn thảo hợp đồng cho thuê ki ốt chuẩn và đúng là điều rất quan trọng để đảm bảo tính pháp lý. Mẫu hợp đồng này là cơ sở để hình thành các giao dịch dân sự, bảo vệ quyền lợi của các bên khi có tranh chấp hay bất cứ vấn đề gì xảy ra.

Giờ đây, việc soạn thảo một hợp đồng tiêu chuẩn trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể tải mẫu hợp đồng thuê ki ốt để tham khảo tại đây. Sau khi tải mẫu hợp đồng về, bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu có sẵn.

3. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê ki ốt

Khi soạn thảo hợp đồng cho thuê ki ốt, bạn cần lưu ý những điều sau:

 1. Ghi rõ thông tin của bên A (bên cho thuê) và bên B (bên thuê) bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân. Nếu bạn là công ty, bạn phải có mã số thuế. Trường hợp thay đổi thông tin phải có phụ lục kèm theo.

 2. Địa chỉ của tài sản cho thuê.

 3. Thời gian thuê theo tháng hoặc năm, ghi rõ ngày bắt đầu và kết thúc hợp đồng.

 4. Tổng giá thuê, phương thức và thời hạn thanh toán.

 5. Hợp đồng cần ghi rõ quyền và nghĩa vụ của hai bên. Đồng thời có phương án giải quyết trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Ngoài ra, đối với trường hợp thuê dài hạn, trong hợp đồng cần ghi rõ các điều khoản tăng giảm giá thuê như thời điểm tăng, tăng bao nhiêu phần trăm, giảm giá thuê khi nào để đảm bảo quyền lợi của cả hai. các bữa tiệc. bên cạnh.

4. Quy định về hợp đồng thuê ki ốt

4.1. Nội dung của hợp đồng

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng cho thuê ki ốt bao gồm các nội dung sau:

 1. Sự vật

 2. Định lượng

 3. Phẩm chất

 4. Chi phí thuê

 5. Phương thức thanh toán

 6. Thời hạn thuê

 7. Địa điểm cho thuê

 8. Phương thức thực hiện hợp đồng

 9. Quyền và nghĩa vụ của hai bên

 10. Trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm hợp đồng

 11. Giải pháp trong trường hợp tranh chấp

4.2. Mẫu hợp đồng

Tuy pháp luật chưa có quy định cụ thể về hình thức hợp đồng cho thuê ki ốt nhưng để đảm bảo an toàn pháp lý và đủ căn cứ giải quyết tranh chấp thì hợp đồng thuê ki ốt cần được lập thành văn bản và có chữ ký của pháp luật. chữ ký của hai bên. Ngoài ra, hợp đồng cần được công chứng, chứng thực.

4.3. Đối tượng của hợp đồng cho thuê ki ốt

Đối tượng của hợp đồng thuê ki ốt là tài sản đặc thù, không tiêu hao, duy nhất và được đánh số thứ tự. Khi kết thúc thời hạn thuê, tài sản đó phải được trả lại cho bên cho thuê.

Theo quy định của pháp luật, đối tượng của hợp đồng thuê ki ốt phải đáp ứng các điều kiện sau đây thì giao dịch dân sự mới có hiệu lực:

 1. Là một tài sản có thể giao dịch

 2. Được xác định cụ thể

 3. Không có tranh chấp quyền sở hữu

 4. Không bị kê biên để thi hành án

 5. Không phải là tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

3 views0 comments

Comments


bottom of page