top of page

Tóm tắt các hàm dữ liệu trong Excel

Ở các bài trước mình đã giới thiệu với các bạn về các nhóm hàm trong Excel như hàm thống kê, hàm tính toán, hàm thông tin… Bài viết này mình sẽ tổng hợp các hàm và công dụng của từng hàm trong nhóm hàm dữ liệu (Hàm cơ sở dữ liệu). ) trong Excel. Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Chức năng cơ sở dữ liệu trong Excel

DAVERAGE (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Tính trung bình các giá trị của một trường dữ liệu (cột) trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu theo các điều kiện bạn đưa ra.

DCOUNT (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Đếm số ô chứa số lượng trường dữ liệu (cột) trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu theo các điều kiện bạn chỉ định.

DCOUNTA (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Đếm các ô không trống (trống) của trường dữ liệu (cột) trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu theo các điều kiện bạn chỉ định.

DGET (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Trích xuất một giá trị từ cột dữ liệu trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu đáp ứng các điều kiện bạn chỉ định.

DMAX (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Hàm trả về giá trị lớn nhất của trường dữ liệu trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu theo các điều kiện bạn chỉ định.

DMIN (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Hàm trả về giá trị nhỏ nhất của trường dữ liệu trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu theo các điều kiện bạn chỉ định.

DPRODUCT (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Nhân các giá trị của trường dữ liệu trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu theo các điều kiện bạn chỉ định.

DSTDEV (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Ước tính độ lệch chuẩn của tập hợp dựa trên mẫu sử dụng các số trong danh sách hoặc trường dữ liệu cơ sở dữ liệu theo các điều kiện mà bạn chỉ định.

DSTDEVP (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Hàm tính toán độ lệch chuẩn của một tập hợp dựa trên toàn bộ tập hợp bằng cách sử dụng các số trong trường dữ liệu của danh sách hoặc cơ sở dữ liệu với các điều kiện mà bạn chỉ định. xác định.

DSUM (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Tính tổng các số của trường dữ liệu trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu theo các điều kiện bạn chỉ định.

DVAR (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Ước tính phương sai của tập hợp dựa trên mẫu bằng cách sử dụng các số trong trường dữ liệu của danh sách hoặc cơ sở dữ liệu đáp ứng các điều kiện mà bạn chỉ định.

DVARP (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí): Hàm tính toán phương sai của một tập hợp dựa trên toàn bộ tập hợp dựa trên một mẫu bằng cách sử dụng các số trong trường dữ liệu của danh sách hoặc cơ sở dữ liệu thỏa mãn điều kiện mà bạn chỉ định.

GETPIVODATA (data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,…): Hàm trả về dữ liệu được lưu trữ trong báo cáo PivotTable, bạn có thể sử dụng hàm GETPIVOTDATA để truy xuất dữ liệu tóm tắt từ báo cáo PivotTable nếu dữ liệu tóm tắt đó hiển thị trong báo cáo.

Hầu hết các hàm dữ liệu bắt đầu bằng chữ D và sử dụng cơ sở dữ liệu 3 đối số, trường và tiêu chí.

– cơ sở dữ liệu: là một dãy ô tạo nên danh sách hoặc cơ sở dữ liệu, bao gồm dữ liệu cần xử lý, kể cả tên trường (Tiêu đề cột).

– field: trường (cột) dữ liệu được sử dụng trong hàm. Bạn có thể viết dưới dạng văn bản với tên cột được đặt trong dấu ngoặc kép (ví dụ: “Tuổi”, “Lương”), trường cũng có thể là một số đại diện cho vị trí của cột (như 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột đầu tiên , 2 cho vị trí của cột). cho cột thứ hai…) hoặc bạn có thể nhập trực tiếp tên của ô chứa tiêu đề cột (A1, A5…).

– tiêu chí: là phạm vi ô chứa điều kiện, bạn có thể sử dụng bất kỳ phạm vi nào cho tiêu chí nhưng nó phải chứa ít nhất một cột Tiêu đề và một ô bên dưới chứa điều kiện.

Như vậy bạn đã biết công dụng và cú pháp của từng hàm trong nhóm hàm dữ liệu trong Excel, bạn có thể dễ dàng áp dụng khi cần thiết. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

コメント


bottom of page