top of page

Sử dụng hàm tìm kiếm và thay thế trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn chi tiết cách sử dụng hàm tìm kiếm và thay thế trong Excel.

Bạn có thể tùy chỉnh thêm nhận xét vào công thức hoặc vào ô dữ liệu trong bảng tính bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Tính năng tìm kiếm dữ liệu Find.

Bước 1: Mở hộp thoại Tìm và Thay thế theo hai cách:

Cách 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H.

Cách 2: Chuyển đến tab Trang chủ -> Chỉnh sửa -> Tìm & Chọn -> Tìm:

Chuyển đến tab Trang chủ - Chỉnh sửa - Tìm & Chọn - Tìm

Bước 2: Hộp thoại Find and Replace xuất hiện -> chọn thẻ Find, nhập nội dung tìm kiếm vào mục Find What, ví dụ ở đây tìm nhân viên tên Lan -> nhấn Find Next để lần lượt tìm kiếm. Nhân viên tên Lan ở ô 13 được tìm thấy đầu tiên, nếu đó không phải là nhân viên bạn muốn tìm -> bấm Tìm Tiếp theo:

Nhập văn bản tìm kiếm vào trường Tìm gì

– Trường hợp chưa nhập nội dung tìm kiếm vào bảng dữ liệu -> hộp thoại thông báo hiện ra, nhấn OK:

Chú ý nội dung tìm kiếm không có trong bảng dữ liệu

2. Thay thế dữ liệu trong Excel.

Bước 1: Chuyển sang tab Replace và nhập nội dung sau:

– Tìm Nội dung: Nội dung cần thay thế.

– Replace with: Nhập nội dung thay thế.

Ví dụ ở đây thay thế nhân viên tên Lan bằng Mai.

Thay nhân viên tên Lan bằng Mai

Bước 2: – Bấm Replace để thay thế:

Nhấp vào Thay thế để tiến hành thay thế

– Nếu muốn thay toàn bộ nhân viên tên Lan thì bấm Replace All -> hộp thoại hiển thị tổng số nhân viên thay thế -> bấm OK để đóng hộp thoại:

Để thay thế tất cả nhân viên tên Lan, hãy nhấp vào Thay thế Tất cả

– Nếu nhập nội dung không có trong bảng dữ liệu, hộp thoại thông báo hiện ra -> nhấn OK để đóng hộp thoại:

Chú ý nội dung không có trong bảng dữ liệu

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm tìm kiếm và thay thế trong Excel 2013.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page