top of page

Hiển thị và ẩn các nhãn biểu đồ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách hiển thị / ẩn nhãn biểu đồ trong Excel 2013.

Chú giải biểu đồ

Một ví dụ với biểu đồ đã tạo trông như thế này:

Cách hiển thị / ẩn nhãn biểu đồ trong Excel 2013

1. Muốn cộng doanh thu chi tiết cho nhân viên hiển thị ngay trên biểu đồ bạn làm như sau:

– Bấm vào biểu đồ -> Thiết kế -> Thêm Thành phần Biểu đồ -> Nhãn dữ liệu -> chọn vị trí dữ liệu, ví dụ ở đây chọn OutSide End:

Nhấp vào biểu đồ - Thiết kế - Thêm phần tử biểu đồ - Nhãn dữ liệu - OutSide End

– Kết quả dữ liệu doanh thu hiển thị sau khi kết thúc cột dữ liệu:

2. Hiển thị thêm các nhãn Chú giải.

2.1 Hiển thị nhãn Chú giải.

– Bấm vào biểu đồ -> Thiết kế -> Thêm Thành phần Biểu đồ -> Chú giải -> chọn vị trí đặt nhãn, ví dụ chọn Top:

Nhấp vào biểu đồ - Thiết kế - Thêm thành phần biểu đồ - Chú giải - Trên cùng

– Kết quả nhãn hiển thị nội dung biểu đồ đã hiển thị:

Kết quả nhãn cho thấy nội dung biểu đồ được hiển thị

2.2 Chỉnh sửa nhãn.

Để sửa lại nhãn -> bấm vào tên nhãn, ví dụ ở đây sửa nhãn doanh thu.

Bước 1: Bấm vào nhãn cần chỉnh sửa -> Định dạng -> Kiểu dáng -> chọn các tính năng hỗ trợ chỉnh khung nhãn:

+ Shape Fill: Tô màu nền cho khung của nhãn.

+ Shape OutLine: Tô màu đường viền cho khung của nhãn.

+ Shape Effects: Tạo hiệu ứng cho khung của nhãn.

Điều chỉnh khung của nhãn

Bước 2: Chỉnh sửa nội dung văn bản trong nhãn:

Bấm để chọn nhãn cần chỉnh sửa -> Định dạng -> Kiểu WordArt -> chọn các kiểu định dạng sau:

+ Text Fill: Tô màu cho văn bản.

+ Text Outline: Tô màu đường viền cho văn bản.

+ Text Effects: Tạo hiệu ứng cho văn bản.

Chỉnh sửa nội dung văn bản trong nhãn

– Ngoài cách trên, nhấp đúp vào tên nhãn -> hộp thoại Định dạng Chú giải hiển thị -> tùy chỉnh các thuộc tính cho nhãn trong hộp thoại này:

Tùy chỉnh thuộc tính cho các nhãn trong hộp thoại Định dạng Chú giải

Bước 3: Thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho nhãn. Trong trường hợp nếu bạn thấy nhãn có kích thước hơi nhỏ hoặc muốn thay đổi phông chữ, hãy làm như sau:

– Nhấp chuột phải vào nhãn -> Chọn Phông chữ:

Nhấp chuột phải vào nhãn - Chọn Phông chữ

– Hộp thoại Font xuất hiện -> thay đổi các tùy chọn cho nhãn trong hộp thoại -> cuối cùng nhấn OK để hoàn tất.

Thay đổi tùy chọn cho các nhãn trong hộp thoại Phông chữ

– Sau khi thực hiện các bước trên, kết quả là:

Sau khi thực hiện các bước trên, kết quả là

– Nếu bạn không muốn hiển thị Chú giải, hãy nhấp vào biểu đồ -> Thiết kế -> Thêm Thành phần Biểu đồ -> Chú giải -> Không có nhãn sẽ tự động bị xóa trên biểu đồ:

Nhấp vào biểu đồ - Thiết kế - Thêm Thành phần Biểu đồ - Chú giải - Không có

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách ẩn / hiện nhãn của biểu đồ trong Excel 2013.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page