top of page

Hàm YEARFRAC – Hàm trả về năm được tính bằng số ngày hoàn chỉnh giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm YEARFRAC – một trong những hàm nằm trong nhóm hàm ngày giờ rất phổ biến trong Excel.

Hàm YEARFRAC - Hàm trả về năm được tính bằng số ngày đầy đủ giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

Mô tả: Hàm trả về năm được tính bằng số ngày hoàn chỉnh giữa 2 ngày cụ thể trong Excel.

Cú pháp: YEARFRAC (start_date, end_date, [basis])

Trong đó:

– start_date: Ngày bắt đầu tính số năm, là tham số bắt buộc.

– end_date: Ngày kết thúc bạn muốn tính số năm, là một tham số bắt buộc.

– cơ sở: Cơ sở để xác định cách đếm ngày, là một tham số tùy chọn bao gồm các giá trị sau:

+ cơ sở = 0 -> Số ngày tính cơ sở theo US (NASD) 30/360.

+ cơ sở = 1 -> Cơ sở tính ngày là số ngày thực tế / năm thực tế.

+ base = 2 -> Cơ sở tính ngày là số ngày thực tế / 1 năm 360 ngày.

+ base = 3 -> Cơ sở tính ngày là số ngày thực tế / năm có 365 ngày.

+ cơ sở = 4 -> Cơ sở tính ngày theo CHÂU ÂU 30/360.

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số thứ tự để thuận tiện cho quá trình tính toán.

– Tất cả các đối số của hàm nếu là số thập phân -> bị cắt ngắn thành số nguyên.

– Nếu giá trị start_date, end_date không phải là ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu cơ sở nằm ngoài các giá trị từ 0 đến 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính số năm tương ứng với khoảng thời gian sau:

Tính số năm tương ứng với mỗi khoảng thời gian

– Tại ô cần tính nhập công thức: = YEARFRAC (E7, F7, G7).

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = YEARFRAC (E7, F7, G7)

– Nhấn Enter -> giá trị tương ứng với 2 phạm vi ngày trên là:

Nhấn Enter trả về giá trị tương ứng với 2 phạm vi ngày

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trong trường hợp giá trị cơ sở nằm ngoài dải giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm YEARFRAC trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comments


bottom of page