top of page

Hàm TTEST – Trả về xác suất được liên kết với Bài kiểm tra t của Học sinh trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm ZTEST – Hàm tính giá trị xác suất một phía của phép thử z.

Mô tả: Hàm trả về giá trị xác suất một phía của phép thử z. Đối với trung bình tổng thể giả định μ0, hàm trả về xác suất trung bình mẫu sẽ lớn hơn trung bình mẫu được quan sát trong tập dữ liệu hoặc mảng.

Cú pháp: ZTEST (mảng, x,[sigma]).

Trong đó:

– array: Mảng hoặc dải dữ liệu cần kiểm tra x, là tham số bắt buộc.

– x: Giá trị cần kiểm tra, tham số bắt buộc.

– sigma: Độ lệch chuẩn tổng thể, nếu bỏ qua giá trị mặc định là độ lệch chuẩn mẫu, là một tham số tùy ý.

Chú ý:

– Nếu mảng trống -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A.

– Hàm ZTEST được tính theo công thức:

+ Trong trường hợp sigma được sử dụng:

Công thức

+ Trong trường hợp bỏ qua tham số sigma:

Công thức 2

– Hàm ZTEST cho biết xác suất giá trị trung bình mẫu sẽ lớn hơn giá trị quan sát, AVERAGE (mảng) khi giá trị trung bình tổng thể cơ sở là μ0 => Hàm ZTEST sẽ trả về giá trị lớn hơn 0,5 khi AVERAGE (mảng) μ0.

– Hàm ZTEST có thể được sử dụng để tính xác suất của hai vế dựa trên công thức:

2 * MIN (ZTEST (mảng, μ0, sigma), 1 – ZTEST (mảng, μ0, sigma)).

Ví dụ:

Cách sử dụng hàm ZTEST trong Excel

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: = ZTEST (D6: I6, D7).

Cách sử dụng hàm ZTEST trong Excel 2

Bước 2: Nhấn Enter -> Giá trị hàm ZTEST là:

Cách sử dụng hàm ZTEST trong Excel 3

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính xác suất 2 phía dựa vào hàm ZTEST:

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: = 2 * MIN (ZTEST (D6: I6, D7), 1-ZTEST (D6: I6, D7)).

Cách sử dụng hàm ZTEST trong Excel 4

Bước 2: Nhấn Enter -> Giá trị hàm ZTEST hai bên là:

Cách sử dụng hàm ZTEST trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về ý nghĩa, cách sử dụng và một số lưu ý khi sử dụng hàm ZTEST.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comentarios


bottom of page