top of page

Hàm TODAY – Hàm trả về giá trị ngày và năm hiện tại ở định dạng Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm TODAY – một trong những hàm nằm trong nhóm hàm ngày giờ rất phổ biến trong Excel.

Hàm TODAY - Hàm trả về giá trị ngày và năm hiện tại ở định dạng Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị ngày hiện tại ở định dạng Excel. Hàm Today () không cập nhật tự động mà yêu cầu thay đổi cài đặt để kiểm soát.

Cú pháp: TODAY ()

Hàm Today không có đối số.

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số thứ tự để thuận tiện cho quá trình tính toán.

– Trường hợp cộng (trừ) không nguyên vào giá trị hàm TODAY () -> giá trị đó được làm tròn khi cộng (trừ)

Ví dụ:

Tính các giá trị theo bảng mô tả dưới đây:

Tính các giá trị theo bảng mô tả

– Tại ô cần tính nhập công thức: = TODAY ()

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = TODAY ()

– Nhấn Enter -> giá trị ngày hiện tại là:

Nhấn Enter trả về giá trị ngày hiện tại

– Trường hợp bạn muốn cộng trừ giá trị cho hàm Today () -> nhập công thức: = TODAY () + 1.

Thêm hoặc trừ các giá trị vào hàm Today ()

– Nhấn Enter -> giá trị trả về tương ứng là:

Nhấn Enter - để có giá trị trả về tương ứng

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp cộng (trừ) thêm số không nguyên vào giá trị ngày -> giá trị được làm tròn. Ví dụ ở đây 0,5 là nửa ngày, nhưng hàm trả về kết quả làm tròn của 1 ngày.

Phép cộng (trừ) thêm một số không phải số nguyên vào giá trị ngày - giá trị được làm tròn

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi thao tác với hàm TODAY () trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Commentaires


bottom of page