top of page

Hàm TIME – Hàm trả về số thập phân cho một giá trị thời gian cụ thể trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm TIME – một trong những hàm nằm trong nhóm hàm ngày giờ rất phổ biến trong Excel.

Hàm TIME - Hàm trả về số thập phân cho một giá trị thời gian cụ thể trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số thập phân cho một giá trị thời gian. Số thập phân mà hàm trả về có giá trị từ 0 đến 0,99988426 tương ứng với thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 AM) đến 23:59:59 (11:59:59 PM).

Cú pháp: TIME (giờ, phút, giây)

Trong đó:

– giờ: Giá trị giờ trong giá trị thời gian bạn muốn chuyển đổi sang số thập phân, có giá trị từ 0 đến 32767. Bất kỳ giá trị nào lớn hơn 23 sẽ được chia cho 24 và phần còn lại được coi là giờ.

– phút: Giá trị phút trong giá trị thời gian bạn muốn chuyển đổi sang hệ thập phân, có giá trị từ 0 đến 32767. Bất kỳ giá trị nào lớn hơn 59 sẽ được chuyển đổi thành giờ phút giây.

– thứ hai: Giá trị thứ hai trong giá trị thời gian bạn muốn chuyển đổi thành hệ thập phân, có giá trị từ 0 đến 32767. Bất kỳ giá trị nào lớn hơn 59 sẽ được chuyển đổi thành giờ phút giây.

Chú ý:

– Giá trị thời gian được biểu thị bằng số thập phân thông qua giá trị ngày: 0,5 = 12 giờ, 1 = 1 ngày …

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị thời gian sau đây thành số thập phân bằng cách sử dụng hàm TIME ()

Chuyển đổi các giá trị thời gian sau đây thành số thập phân bằng cách sử dụng hàm TIME ()

– Tại ô cần tính nhập công thức: = TIME (E8, F8, G8).

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = TIME (E8, F8, G8)

– Nhấn Enter -> giá trị kết quả 12:32:15 là:

Nhấn Enter - giá trị kết quả 12:32:15

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TIME () trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page