top of page

Hàm T.DIST.2T – Hàm trả về phân phối Student t hai phía trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm T.DIST.2T – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm T.DIST.2T - Hàm trả về phân phối Student t hai phía trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân phối t Student hai phía. Chức năng được sử dụng trong kiểm tra giả thuyết của một số lượng nhỏ các tập dữ liệu. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.DIST.2T (x, deg_freedom)

Trong đó:

– x: Giá trị dùng để đánh giá phân phối, là tham số bắt buộc.

– deg_freedom: Số bậc tự do của phân phối, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Mọi đối số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu deg_freedom < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Giá trị nhỏ nhất của deg_freedom phải là 1.

– Nếu x < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính toán phân phối t Student 2 phía như được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính toán phân phối t Student 2 phía như được mô tả trong bảng

– Tại ô cần tính, nhập công thức: = T.DIST.2T (D6, D7)

Trong ô cần tính, nhập công thức = T.DIST.2T (D6, D7)

– Nhấn Enter -> Phân phối t của học sinh trên cả hai vế là:

Nhấn Enter trả về phân phối t Student 2 mặt

– Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị để đánh giá phân phối nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trong đó giá trị để đánh giá phân phối nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.DIST.2T trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

49 views0 comments

コメント


bottom of page