top of page

Hàm SHEETS – Hàm trả về số trang trong 1 tham chiếu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm SHEETS – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thông tin rất phổ biến trong Excel.

Hàm SHEETS - Hàm trả về số trang trong 1 tham chiếu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số trang trong một tham chiếu. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: SHEETS (tham khảo)

Trong đó:

– reference: Là tham chiếu bạn muốn tìm số trang, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

Hàm SHEETS bao gồm tất cả các trang tính, cùng với tất cả các loại macro, biểu đồ, v.v.

– Nếu giá trị tham chiếu không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #REF!

– Không nên sử dụng hàm SHEET trong mô hình đối tượng vì mô hình đó đã có tính năng tương tự.

– Trường hợp bỏ qua tham số tham chiếu, hàm trả về tổng số trang trong cửa sổ làm việc hiện tại.

Ví dụ:

Tính số trang trong một tài liệu tham khảo được mô tả trong bảng dưới đây:

Tính số trang trong 1 tài liệu tham khảo

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = SHEETS (C6)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = SHEETS (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp bỏ qua tham số tham chiếu, hàm trả về tổng số trang của cửa sổ làm việc hiện tại.

Trường hợp bỏ qua tham số tham chiếu

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SHEETS trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page