top of page

Hàm select trong excel là gì? Cách sử dụng hàm select trong excel


Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một phương án nữa đó là sử dụng hàm Choose trong Excel kết hợp với hàm Sum để thực hiện các phép tính một cách tự động. Bài viết dưới đây của 123job sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hàm Choose trong Excel.

Hàm Choose trong phần mềm Excel là một hàm tìm kiếm một giá trị trong một chuỗi giá trị. Các hàm trong Excel thường được sử dụng để tính toán và tìm kiếm trong bảng dữ liệu của các hàm, khi chúng có thể được kết hợp với các hàm Excel khác như hàm SUM trong Excel. Khi bạn kết hợp chức năng Choose trong Excel, việc tính toán sẽ trở nên đơn giản hơn.

I. Chức năng select là gì?

Cách sử dụng và chèn hàm select trong excel

Cách sử dụng và chèn hàm select trong excel

1. Cú pháp

Hàm Choose trong Excel có cú pháp hàm = CHOOSE (index_num, value1, [value2], …). Trong đó:

  1. Index_num là đối số bắt buộc, đây là chỉ số mà bạn chỉ định để chọn giá trị trả về trong danh sách đối số.

  2. Value1 là đối số bắt buộc trong các hàm Excel, đây là giá trị hoặc tham chiếu đến giá trị đầu tiên trong danh sách giá trị của hàm Chọn trong Excel.

  3. Giá trị 2… là một đối số tùy chọn và đây là các giá trị tiếp theo trong danh sách giá trị của hàm Chọn, các hàm Excel hỗ trợ tối đa 254 giá trị, các giá trị có thể là số và tham chiếu ô, tên, công thức, hàm hoặc văn bản được chỉ định .

Ghi chú:

  1. Nếu index_num là 1 thì hàm Choose trong excel sẽ trả về giá trị1, tương tự nếu index_num là 2 thì hàm Choose trong excel sẽ trả về các giá trị như value2 …

  2. Nếu index_num

  3. Nếu index_num là một phân số (thập phân) thì nó sẽ được coi là số nguyên thấp nhất có thể được sử dụng.

  4. Các đối số value1, value2 … của hàm Chọn trong Excel có thể là tham chiếu phạm vi cũng như các giá trị đơn lẻ.

Ví dụ:

  1. Nhập: = CHOOSE (2; 100; ”Excel”; 100)> Giá trị trả về là các hàm trong Excel

  2. Nhập: = CHOOSE (1; 100; 200; “Học Excel”)> Giá trị trả về chính là 100

2. Ứng dụng

Như chúng ta đã biết, chức năng Chọn Excel này sẽ thực hiện một hành động dựa trên các giá trị của index_num. Do đó, để áp dụng các hàm Excel này một cách hiệu quả, giá trị Index_Num phải là kết quả trả về của một hàm khác hoặc giá trị đầu vào được tham chiếu đến một ô khác và giá trị tùy chỉnh này. phải tích cực

Ví dụ: Ta có 3 vùng dữ liệu đó là: Value1, Value2, value3 tương ứng với 3 phần tử trong hàm select. Khi chúng ta nhập dữ liệu Index_Num là 1 vào ô B2, hàm sẽ trả về mảng A6: A14 và tính tổng của mảng đó là 81, nếu đầu vào là 2 thì kết quả là tổng của B6: B14 = 45, và kết quả là sẽ là 90 = sum (C6: C14) và nếu là 3. Index_num = 3. Công thức = CHOOSE (B2, SUM (A6: A14), SUM (B6: B14), SUM (C6: C14)). Kết quả = 90

Trong công thức trên, sử dụng hàm Sum cho các giá trị như: Value1, Value2 và Value3 để tính tổng trước, sau đó dựa trên giá trị index_num, hàm sẽ trả về kết quả của cùng một phép cộng. Tôi có thể thực hiện quy trình ngược lại vì dựa trên giá trị của index_num (B2) Tôi sẽ yêu cầu hàm excel trả về một mảng sau đó sử dụng hàm Sum để tính tổng của mảng được trả về.

= Tổng (Chọn (B2, A6: A14, B6: B14, C6: C14))

Ta có: B2 = 3 nên kết quả sẽ là Sum (B6: B14) = 90 or = Sum (A6: Choose (1, A7: A14, B7: B14, C7: C14)) Tính tổng từ A6 đến A14. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kết hợp chức năng Choose với các chức năng khác như Count hoặc CountA = Count (Choose (B2, A6: A14, B6: B14, C6: C14))

II. Cách sử dụng hàm select trong excel

Kết hợp chức năng Chọn với các chức năng khác nhau.

Kết hợp chức năng Chọn với các chức năng khác nhau.

1. Sử dụng chức năng Chọn để tìm giá trị

Để tìm giá trị thứ 2 trong hàng 4 của bảng dữ liệu, công thức của hàm Choose là

= CHỌN (2, A4, B4, C4, D4) và sau đó nhấn nút Enter. Kết quả trả về là Linen ở ô B4, thứ tự thứ 2 trong hàng 4 của bảng dữ liệu.

2. Kết hợp chức năng Chọn ngày trong tuần để tìm những thứ

Đối với một ngày nhất định, chúng tôi sẽ kết hợp chức năng Chọn với chức năng chọn ngày trong tuần để tìm chính xác ngày trong tuần khớp với ngày. Hàm select trong tuần sẽ trả về tuần của một năm nhất định và Chủ nhật là ngày đầu tiên.

Chúng ta có công thức hàm select ngày trong tuần: = CHOOSE (WEEKDAY (A11), “Sunday”, “Monday”, “Third”, “4th”, “5th”, “Friday”, “Saturday”) rồi nhấn Enter. Kết quả của hàm chọn ngày trong tuần sẽ là thứ Ba trong tuần. Sau đó, bạn chỉ cần kéo ô kết quả đầu tiên xuống các ô còn lại.

3. Chọn hàm kết hợp với Sum. hàm số

Ví dụ, tính tổng số kg vải đã bán từ ô C2 đến ô C5 trong bảng dữ liệu. Ta nhập với công thức = SUM (C2: CHOOSE (4, C2, C3, C4, C5, C6, C7)) rồi nhấn Enter. Hàm SUM sẽ có một đối số là một phạm vi dữ liệu, vì vậy ô đầu tiên của phạm vi dữ liệu được tính tổng là C2. Tiếp theo là khoanh vùng dữ liệu để tính tổng, đó là vị trí của ô số 4 từ ô C2 đến ô C7. Tổng kết quả là 97.

4. Chọn chức năng kết hợp với Countif. hàm số

Hàm select cũng rất thường được sử dụng cùng với hàm Countif – là một hàm dùng để đếm với một số điều kiện nhất định. Hai hàm này kết hợp với nhau sẽ tạo ra bài toán và kỹ năng giải bài tập, chúng ta cùng tìm hiểu nhé: Hàm select chọn khoảng điều kiện để hàm countif đếm trong vùng điều kiện với các giá trị bắt buộc. Tìm thấy. Sau khi nhấn enter, kết quả trả về 2.

III. Tổng kết

Hàm select trong excel sẽ luôn là một hàm hỗ trợ cực kỳ hiệu quả cho các hàm khác trong excel, không chỉ riêng 2 hàm trên mà nó còn được kết hợp với nhiều hàm khác để tạo nên hiệu quả trong công việc. Hãy cùng tìm hiểu thêm về chức năng select. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

298 views0 comments

Comments


bottom of page