top of page

Hàm RANK – Hàm xếp hạng trong Excel – Cách sử dụng và ví dụ

Hàm RANK - Hàm xếp hạng trong Excel

Cú pháp và cách sử dụng hàm RANK

Cú pháp hàm: = RANK (number, ref,[order]).

Trong đó:

  1. RANK: là tên hàm dùng để trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số.

  2. Number: là số bạn muốn tìm thứ hạng.

  3. Tham chiếu: là một mảng hoặc một tham chiếu đến một danh sách các số. Các giá trị không phải số trong mảng sẽ bị bỏ qua.

  4. Đặt hàng: giá trị tùy chọn.

  5. Nếu Order bằng 0 hoặc người dùng bỏ qua thì hàm RANK sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần (số lớn nhất theo thứ tự 1).

  6. Nếu Order là một giá trị khác 0, thì hàm RANK sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ghi chú:

  1. Hàm RANK sắp xếp các số bằng nhau vào cùng một thứ hạng. Tuy nhiên, sự trùng lặp sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các số sau. Ví dụ, bạn có một dãy số: 1,2,2,3,4 và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, vậy thứ tự của số 1 trong dãy là 5.

  2. Trong một số trường hợp, người dùng cần xác định thứ hạng có tính đến ngang hàng (trùng lặp). Bạn có thể sử dụng kết hợp các hàng COUNT và RANK như ví dụ bên dưới mà Thủ thuật Phần mềm sẽ đưa ra sau.

Ví dụ

Bạn có một bảng doanh thu như hình sau:

Bảng doanh thu

Bạn cần xếp hạng doanh số của các chi nhánh và các quý theo thứ tự tăng dần.

Vì vậy, trong ô F3 bạn nhập công thức: = RANK (E3, $ E $ 3: $ E $ 12,0). Và sao chép công thức cho các ô còn lại trong cột F. Kết quả như sau:

Nhập và sao chép công thức

Để xếp hạng theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất, bạn thay đổi công thức trên với:

Vì vậy, trong ô F3 bạn nhập công thức: = RANK (E3, $ E $ 3: $ E $ 12,1).

Nhập Xếp hạng.  công thức

Sử dụng kết hợp các hàng COUNT và RANK để xếp hạng giảm dần và liên tục (bao gồm các giá trị trùng lặp). Tại ô F3 bạn nhập công thức: = RANK (E3, $ E $ 3: $ E $ 12) + COUNTIF ($ E $ 3: E3, E3) -1. Sao chép công thức cho các ô trong cột F. Kết quả:

Sử dụng kết hợp COUNT và RANK.  hàng

Trên đây Thủ thuật Phần mềm đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm RANK trong Excel để tìm thứ hạng của một số trong một dãy số. Chúc may mắn!.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page