top of page

Hàm PERMUT – Hàm trả về số lượng hoán vị của một số đối tượng nhất định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm PERMUT – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm PERMUT - Hàm trả về số lượng hoán vị của một số đối tượng nhất định trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số lượng hoán vị của một số đối tượng nhất định. Hoán vị là tập hợp con của tập giá trị mà vị trí và số lượng của các phần tử trong hoán vị là khác nhau.

Cú pháp: PERMUT (số, số_chọn)

Trong đó:

– number: Số nguyên xác định số lượng đối tượng, là tham số bắt buộc.

– number_chosen: Số nguyên xác định số đối tượng trong 1 hoán vị, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu number, number_chosen không phải là số nguyên -> chúng bị cắt bớt thành số nguyên.

– Nếu number, number_chosen không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu số < number_chosen -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu số ≤ 0 hoặc number_chosen < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Phương trình của các số và hoán vị là:

[{P_{k,n}} = frac{{n!}}{{left( {n – k} right)!}}]

Ví dụ:

Tìm số hoán vị gồm 4 phần tử từ 93 phần tử được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm số hoán vị của 4 phần tử từ 93 phần tử

– Tại ô cần tính, nhập công thức: = PERMUT (E6, E7)

Trong ô cần tính, nhập công thức = PERMUT (E6, E7)

– Nhấn Enter -> số hoán vị gồm 4 phần tử là:

Nhấn Enter trả về số hoán vị của 4 phần tử

– In case number (số lượng đối tượng) < number_chosen (number of objects in 1 permutation) -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Case number < number_chosen - the function returns the #NUM!

– Trong trường hợp số ≤ 0 hoặc number_chosen < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

In case number ≤ 0 or number_chosen < 0 - the function returns the #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERMUT trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

23 views0 comments

Comments


bottom of page