top of page

Hàm OFFSET trả về một tham chiếu trong Excel

Hàm OFFSET () là một trong nhóm hàm tham chiếu và tìm kiếm trong Excel. Các hàm được sử dụng khá nhiều khi xử lý và tính toán dữ liệu trong bảng tính. Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm OFFSET ().

Hàm OFFSET trong Excel 1

Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm OFFSET () trong Excel.

Mô tả

Hàm OFFSET () trả về một tham chiếu đến một dải ô, một ô hoặc dải ô có số hàng và cột bạn chỉ định.

Tham chiếu trả về có thể là một ô hoặc một dải ô nơi bạn có thể chỉ định số hàng và cột để trả về.

Cú pháp

= OFFSET (tham chiếu, hàng, cột, chiều cao, chiều rộng)

Trong đó:

– reference: là vùng tham chiếu mà bạn muốn dựa vào đó để tạo vùng tham chiếu mới. Tham chiếu phải tham chiếu đến một ô hoặc dải ô liên tiếp, nếu không hàm sẽ trả về giá trị lỗi.

– row: là số hàng, lên hoặc xuống tham chiếu, từ ô đầu tiên của tham chiếu. Số hàng có thể là số dương (bên dưới tham chiếu) hoặc âm (bên trên tham chiếu).

– cols: là số cột, ở bên trái hoặc bên phải của tham chiếu, từ ô đầu tiên của tham chiếu. Số cột có thể là số dương (ở bên phải của tham chiếu) hoặc âm (ở bên trái của tham chiếu).

– height: là chiều cao được tính bằng số hàng mà bạn muốn trả về tham chiếu.

– width: là chiều rộng được tính bằng số cột mà bạn muốn trả về tham chiếu.

Ghi chú

– Chiều cao và chiều rộng phải là số dương.

– Nếu chiều cao và chiều rộng bị bỏ qua, hàm OFFSET () sẽ mặc định là chiều cao và chiều rộng của tham chiếu.

– Nếu các hàng và cột làm cho vùng tham chiếu nằm ngoài phạm vi của trang tính, thì hàm OFFSET () sẽ báo lỗi #REF! lỗi.

– Hàm OFFSET () không di chuyển hoặc thay đổi bất kỳ phần nào đã chọn vì hàm chỉ trả về một tham chiếu. Bạn có thể sử dụng hàm OFFSET () kết hợp với các hàm cần đối số tham chiếu.

Ví dụ

1. Trong ô B8 trả về giá trị của ô E6 thông qua ô tham chiếu cơ sở B5.

– Tại ô B8 bạn nhập công thức: = OFFSET (B5,1,3,1,1)

Hàm OFFSET trong Excel 2

2. Kết hợp hàm OFFSET () với hàm SUM ().

Ví dụ, tính tổng lương và thưởng của nhân viên Nguyễn Thị Dung bắt đầu từ ô B6 (lương của nhân viên thứ nhất).

Áp dụng hàm: = SUM (OFFSET (B6,3,0,1,2)) bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Hàm OFFSET trong Excel 3

Hàm OFFSET () có thể kết hợp với nhiều hàm khác để tính toán và xử lý dữ liệu trong Excel. Hàm sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều nếu bạn biết cách áp dụng các hàm và kết hợp các hàm một cách hiệu quả. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments

コメント


bottom of page