top of page

Hàm NORMINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân phối tích lũy trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm NORMINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân phối tích lũy trong excel.

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân phối tích lũy với giá trị trung bình và độ lệch chuẩn được chỉ định. Hàm NORMINV sử dụng kỹ thuật tìm kiếm lặp lại, nếu tìm kiếm sau 100 lần vẫn chưa hội tụ => hàm trả về giá trị # N / A.

Cú pháp: NORMINV (xác suất, giá trị trung bình, giá trị chuẩn).

Trong đó:

– Xác suất: Xác suất tương ứng với phân phối chuẩn, là một tham số bắt buộc.

– mean: Giá trị trung bình của phân phối, là một tham số bắt buộc.

– standard_dev: Độ lệch chuẩn của phân phối, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Các tham số trong hàm NORMINV phải là số, nếu không hàm sẽ báo lỗi #VALUE!

– Giá trị xác suất nằm trong khoảng: 0 khả năng

– Giá trị standard_dev bắt buộc phải> 0, nếu không giá trị lỗi #NUM!

– Trong trường hợp mean = 0 và standard_dev = 1 => phân phối trở thành phân phối chuẩn và giá trị NORMINV của phân phối = giá trị NORMSINV của phân phối.

Ví dụ:

Tính nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn với các tham số sau:

Cách sử dụng NORMINV.  hàm số

Trong ô để tính giá trị, hãy nhập công thức sau: = NORMINV (C14, C15, C16).

Cách sử dụng NORMINV 2.  hàm số

Nhấn Enter để nhận kết quả:

Cách sử dụng NORMINV 3.  hàm số

Trường hợp hàm NORMINV có mean = 0 và standard_dev = 1 => giá trị của hàm NORMINV là:

Cách sử dụng NORMINV 4.  hàm số

Giá trị này chính xác bằng giá trị của hàm NORMSINV với cùng một xác suất tương ứng:

Cách sử dụng NORMINV 5.  hàm số

Vì vậy, khi hàm NORMINV có mean = 0 và standard_dev = 1, giá trị đúng bằng giá trị của hàm NORMSINV.

Trên đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm NORMINV trong xác suất thống kê. Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

30 views0 comments

Comments


bottom of page