top of page

Hàm ngẫu nhiên trong Excel (hàm RAND), cách sử dụng hàm Ngẫu nhiên và ví dụ

Bạn cần nhận một giá trị ngẫu nhiên trong một số phạm vi giá trị. Để các giá trị không bị trùng lặp và khách quan khi lấy giá trị, bạn nên sử dụng hàm rand (). Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết đến các bạn về hàm Rand () – cách sử dụng và các ví dụ về ứng dụng hàm rand () trong Excel.

Hàm ngẫu nhiên trong Excel (hàm RAND), cách sử dụng hàm Ngẫu nhiên và ví dụ

Mô tả của Ngẫu nhiên. hàm số

Hàm RAND () trả về một số thực ngẫu nhiên. Nó có thể là một số thực lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn bất kỳ số nào, thậm chí là một chữ cái trong Bảng chữ cái.

Cú pháp hàm ngẫu nhiên

RAND ()

– Hàm rand () là hàm không chứa tham số, giá trị trả về sẽ là các số ngẫu nhiên từ 0 đến 1.

– Muốn lấy giá trị ngẫu nhiên trong khoảng nào, ví dụ giá trị lớn hơn 0 và nhỏ hơn n thì thực hiện câu lệnh sau: = RAND () * n

– Bạn muốn nhận các giá trị ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng n và nhỏ hơn m thì thực hiện câu lệnh:: = RAND () * (mn) + n

Chú ý khi sử dụng Random. hàm số

– Hàm RAND () là hàm trả về giá trị ngẫu nhiên và giá trị này sẽ thay đổi mỗi khi bạn cập nhật hoặc mở lại bảng tính.

– Trường hợp bạn muốn lưu giá trị đầu tiên của hàm RAND (), không muốn thay đổi giá trị đó thì bạn chỉ cần nhấn F5 sau đó nhấn Enter giá trị đầu tiên mà hàm RAND () tạo ra sẽ được lưu vĩnh viễn.

Ví dụ về hàm ngẫu nhiên

Ví dụ 1: Sử dụng hàm RAND () để thực hiện các yêu cầu sau:

– Nhận một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1.

– Nhận một số ngẫu nhiên từ 0 đến 90

– Chọn một số ngẫu nhiên từ 88 đến 188

Làm:

– Nhận một số ngẫu nhiên bằng cú pháp = RAND ()

– Nhận một số ngẫu nhiên từ 0 đến 90: = RAND () * 90

– Nhận một số ngẫu nhiên từ 88 đến 188: = RAND () * (188-88) +88

Sử dụng hàm RAND () để thực hiện các yêu cầu

Ví dụ 2: Sử dụng hàm RAND () để lấy một số ngẫu nhiên gồm n chữ số.

Để nhận một số ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hàm RAND (), hãy làm như sau:

– Đầu tiên sử dụng công thức lấy một số ngẫu nhiên trong một khoảng và dùng hàm Int () để lấy phần nguyên của số ngẫu nhiên đó.

– Thứ hai, để cố định số chữ số của số ngẫu nhiên cần lấy, ta đặt n = 10 (x-1) và m = 10x với x là số chữ số của số ngẫu nhiên cần lấy. Ví dụ: lấy một số ngẫu nhiên gồm 4 chữ số bằng công thức: = INT (RAND () * (100000-1000) +1000)

Vì vậy, áp dụng công thức trên, chúng ta có một bảng dữ liệu cần lấy ngẫu nhiên một số x chữ số:

Sử dụng hàm RAND () để nhận một số ngẫu nhiên gồm n chữ số

Ví dụ 3: Sử dụng hàm RAND () để lấy bất kỳ ký tự nào trong bảng chữ cái

– Như bạn đã biết bảng chữ cái có 26 chữ cái => sử dụng hàm RAND () để lấy bất kỳ số nguyên nào từ 0 đến 26 => sử dụng công thức: = INT (RAND () + 26 + 1)

– Trong bảng mã ANSI, các chữ hoa từ mã 65 đến 90 => để lấy chữ thường dùng công thức: = CHAR (INT (RAND () * 26 + 1) +64)

– Với các chữ thường trong bảng mã ANSI từ mã 97 đến 122 => để lấy chữ thường dùng công thức: = CHAR (INT (RAND () * 26 + 1) +96)

Áp dụng công thức trên, chúng ta có một bảng dữ liệu gồm các ký tự viết thường và viết hoa:

Sử dụng hàm RAND () để lấy bất kỳ ký tự nào trong bảng chữ cái

Trên đây là mô tả và cách sử dụng hàm rand () để lấy giá trị ngẫu nhiên trong Excel, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comentarios


bottom of page