top of page

Hàm ngày giờ trong Excel

Excel hỗ trợ bạn xử lý và tính toán nhanh chóng với các hàm mà Excel cung cấp như hàm tính toán, hàm ngày tháng… một trong số đó là hàm thời gian giúp bạn xử lý các giá trị. Giá trị thời gian: giờ, phút, giây một cách thuận tiện nhất.

Bài viết giới thiệu cú pháp và công dụng của hàm thời gian trong Excel.

1. Hàm TIME.

Cú pháp: TIME (giờ, phút, giây).

Trong đó:

– TIME: tên chức năng.

– Hour: giá trị giờ.

– Minute: giá trị phút.

– Second: giá trị thứ hai.

Giờ, phút, giây là một số từ 0 đến 32767 và đều là các thông số bắt buộc.

Hàm TIME

Chức năng: Hàm trả về một số thập phân của một giá trị thời gian cụ thể từ 0 đến nhỏ hơn 1. Nếu định dạng của ô là Chung trước khi nhập hàm, hàm trả về sẽ được biểu thị dưới dạng giờ và phút. thứ hai.

2. Hàm TIMEVALUE.

Cú pháp: TIMEVALUE (time_text).

Trong đó:

– Time_text: là chuỗi văn bản thể hiện giá trị thời gian và là tham số bắt buộc.

Chức năng: Hàm trả về một số thập phân của một giá trị thời gian cụ thể từ 0 đến nhỏ hơn 1 được biểu thị bằng Time_text.

3. Chức năng NOW.

Cú pháp: NOW ().

BÂY GIỜ .  hàm số

Chức năng: Hàm NOW () trả về ngày và giờ hệ thống hiện tại (định dạng của ô trước khi nhập hàm là Chung).

Nếu bạn nhập cú pháp NOW () – 1, hàm sẽ trả về ngày, giờ và giờ giảm một ngày so với ngày và giờ hệ thống hiện tại.

NOW chức năng 2

4. Chức năng GIỜ.

Cú pháp: HOUR (serial_number).

Trong đó:

– Serial_number là thời gian bạn muốn chuyển thành giờ, là tham số bắt buộc.

GIỜ .  hàm số

Chức năng: Trả về phần giờ của một giá trị thời gian, kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 23.

5. Hàm MINUTE.

Cú pháp: MINUTE (serial_number).

Trong đó:

– Serial_number: là thời gian muốn chuyển sang phút, là tham số bắt buộc.

TỐI THIỂU.  hàm số

Chức năng: Trả về phần phút của giá trị thời gian, kết quả trả về là số nguyên từ 0 đến 59.

6. Hàm SECOND.

Cú pháp: SECOND (serial_number).

Trong đó:

– Serial_number: là thời gian bạn muốn chuyển sang giây, là tham số bắt buộc.

THỨ HAI .  hàm số

Chức năng: Trả về phần thứ hai của giá trị thời gian, kết quả trả về là số nguyên từ 0 đến 59.

Mỗi hàm thời gian là một hàm có công dụng riêng, tùy theo nhu cầu và mục đích công việc, học tập mà bạn sử dụng hàm thời gian phù hợp nhất. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page