top of page

Hàm NA – Hàm trả về giá trị lỗi # N / A trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm NA – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thông tin rất phổ biến trong Excel.

Hàm NA - Hàm trả về giá trị lỗi # N / A trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị lỗi N / A có nghĩa là không có giá trị nào phù hợp theo kết quả tìm kiếm.

Cú pháp: NA ()

– Hàm NA () không chứa đối số.

Chú ý:

– Phải bao gồm dấu ngoặc trống trong tên hàm.

– Bạn có thể nhập ngay giá trị # N / A vào ô cần đánh dấu giá trị trống.

Ví dụ:

Xác định giá trị trả về của hàm MATCH, Vlookup được mô tả trong bảng dữ liệu sau:

Xác định giá trị trả về của hàm MATCH, VLOOKUP

– Tìm giá trị chuỗi “abc” trong bảng dữ liệu. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = VLOOKUP (“abc”, B5: C9,2)

Tìm giá trị chuỗi “abc” trong bảng dữ liệu

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị # N / A

– Chuỗi “abc” không có trong bảng dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A.

– Tương tự với hàm MATCH -> nhập công thức: = MATCH (“1234”, B5: C10,0)

Tương tự với hàm MATCH

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter để nhận giá trị trả về # N / A

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NA trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page