top of page

Hàm MONTH – Hàm trả về giá trị tháng của ngày được biểu thị dưới dạng số sê-ri trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm MONTH – một trong những hàm nằm trong nhóm hàm ngày giờ rất phổ biến trong Excel.

Hàm MONTH - Hàm trả về giá trị tháng của ngày được biểu thị dưới dạng số sê-ri trong Excel

Mô tả: Hàm trả về tháng của ngày được biểu thị bằng số sê-ri trong Excel. Các tháng được biểu thị bằng số nguyên có giá trị từ 1 đến 12 tháng.

Cú pháp: MONTH (serial_number)

Trong đó serial_number là ngày được biểu thị bằng số sê-ri mà bạn muốn tính giá trị tháng.

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số thứ tự để thuận tiện cho quá trình tính toán.

– Giá trị trả về của hàm YEAR, MONTH, DAY là giá trị Gregorian bất kể định dạng hiển thị được cung cấp.

Ví dụ:

Tính giá trị tháng theo ngày với định dạng khác nhau:

Tính giá trị tháng theo ngày với định dạng khác nhau

– Tại ô cần tính nhập công thức: = MONTH (F7).

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = MONTH (F7)

– Nhấn Enter -> giá trị tháng trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị tháng

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi thao tác với hàm MONTH trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page