top of page

Hàm MODE (trả về giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu) trong Exce

Hàm MODE trả về giá trị lặp lại, xuất hiện thường xuyên nhất trong một mảng dữ liệu nhất định. Hàm MODE không phổ biến như các hàm khác nhưng đôi khi bạn vẫn phải sử dụng hàm MODE để thống kê khi cần thiết.

Hàm MODE trong Excel 1

Bài viết sau mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm MODE trong Excel.

Mô tả

Hàm MODE trả về giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

Cú pháp

= MODE (số 1,[number2]…)

Trong đó:

– number1: đối số đầu tiên mà bạn muốn tính số lượng, bắt buộc.

– number2: đối số tiếp theo là tùy chọn và tối đa 255 đối số.

Bạn có thể sử dụng một mảng hoặc tham chiếu đến một mảng để thay thế cho các đối số.

Ghi chú

– Đối số có thể là số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển thành số, hàm sẽ bị lỗi.

– Nếu đối số, tham chiếu hoặc mảng chứa giá trị logic, văn bản hoặc ô trống sẽ bị bỏ qua, các ô có giá trị 0 sẽ được tính.

– Đối số không có số nào lặp lại quá 2 lần thì hàm sẽ báo lỗi.

– Nếu có nhiều số có cùng tần suất, kết quả sẽ là đối số xuất hiện đầu tiên.

Ví dụ

Tìm số xuất hiện thường xuyên nhất trong cột Giá trị trong bảng dữ liệu:

Hàm MODE trong Excel 2

Bạn có thể áp dụng hàm MODE với các đối số là các ô chứa các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy như sau: = MODE (C6, C7, C8, C9, C10, C11).

Hàm MODE trong Excel 3

Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng hàm MODE với đối số là mảng chứa các giá trị: = MODE (C6: C11).

Hàm MODE trong Excel 4

Mặc dù chức năng MODE hiện đã được thay thế bằng các chức năng mới với độ chính xác cao hơn và tên phản ánh tốt hơn công dụng của chúng, nhưng chức năng MODE vẫn được sử dụng. Với cú pháp và cách sử dụng hàm MODE rất đơn giản, bạn có thể dễ dàng sử dụng hàm. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page