top of page

Hàm MODE.MULT – Trả về một mảng dọc gồm các giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm MODE.MULT – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm MODE.MULT - Trả về một mảng dọc gồm các giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong Excel

Mô tả: Hàm trả về một mảng dọc gồm các giá trị xuất hiện thường xuyên nhất hoặc các giá trị lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: MODE.MULT ((number1,[number2]…)

Trong đó:

– số 1,[number2]…): Là các giá trị bạn muốn tìm giá trị trung bình, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 254 tham số số.

Chú ý:

– Giá trị của đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển sang dạng số -> khiến hàm bị lỗi.

– Nếu đối số là một mảng tham chiếu có chứa văn bản hoặc giá trị logic -> những giá trị này bị bỏ qua, nhưng 0 vẫn được tính.

– Nếu tuple không chứa dữ liệu lặp lại -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A.

Ví dụ:

Tìm mảng dọc chứa các giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong bảng dữ liệu bên dưới:

Tìm mảng dọc chứa các giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = MODE.MULT (D6: D14)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = MODE.MULT (D6: D14)

– Nhấn Enter -> nhận giá trị là:

Nhấn Enter - nhận giá trị

– Vì kết quả trả về là mảng nên hàm phải nhập dưới dạng công thức mảng -> Đánh dấu vùng dữ liệu chứa mảng cần trả về -> nhấn phím F2:

Đánh dấu vùng dữ liệu chứa mảng để trả về - nhấn F2.  Chìa khóa

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter -> mảng dọc chứa các giá trị thường xuất hiện nhất là:

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter

Ở đây, vì số phần tử của mảng được trả về ít hơn số phần tử của mảng tôi chọn nên giá trị # N / A được trả về.

– Trường hợp số phần tử mảng trả về trùng với số phần tử mảng dự kiến ​​-> mảng trả về không chứa giá trị lỗi.

Mảng được trả về khớp với số phần tử mảng dự kiến

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MODE.MULT trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page