top of page

Hàm GAMMA – Hàm trả về giá trị của hàm gamma trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm GAMMA – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm GAMMA - Hàm trả về giá trị của hàm gamma trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị hàm gamma. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: GAMMA (số)

Trong đó:

– number: Giá trị bạn muốn tính giá trị của hàm gamma.

Chú ý:

– Hàm tính toán sử dụng phương trình:

[Gamma left( N right) = intlimits_0^infty {{t^{N – 1}}{e^{ – t}}dt} ]

– Nếu number là số nguyên âm hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị number không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm giá trị hàm GAMMA của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:


Uh

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = GAMMA (C6)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = GAMMA (C6)

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp giá trị number là số nguyên âm hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trong đó giá trị số là số nguyên âm hoặc số 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị number không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trong đó giá trị số không phải là giá trị số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMA trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page