top of page

Hàm FISHER – Hàm trả về biến đổi Fishher tại x trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm FISHER – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm FISHER - Hàm trả về biến đổi Fishher tại x trong Excel

Mô tả: Hàm trả về biến đổi Fisher tại x. Phép biến đổi này tạo ra một hàm phân phối chuẩn, được sử dụng để kiểm tra giả thuyết dựa trên hệ số tương quan.

Cú pháp: FISHER (x)

Trong đó:

– x: Giá trị số bạn muốn biến đổi Fisher.

Chú ý:

– Nếu x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE! giá trị lỗi.

– Nếu x ≤ -1 hoặc x ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Phương trình biến đổi Fisher là:

[z’ = frac{1}{2}ln left( {frac{{1 + x}}{{1 – x}}} right)]

Ví dụ:

Tính giá trị của x sau khi thực hiện phép biến đổi ngư theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị của x sau khi thực hiện phép biến hình ngư

– Tại ô cần tính nhập công thức: = FISHER (C6)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = FISHER (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị của x sau khi thực hiện phép biến hình con cá là:

Nhấn Enter trả về giá trị của x sau khi thực hiện chuyển đổi ngư

– Sao chép tương tự cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép cho các giá trị còn lại là kết quả

– Trường hợp x ≤ -1 hoặc x ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp x ≤ -1 hoặc x ≥ 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FISHER trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments

Comments


bottom of page