top of page

Hàm ENCODEURL – Trả về một chuỗi truy vấn có mã URL trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm ENCODEURL – một trong những hàm nằm trong nhóm hàm Web rất phổ biến trong Excel.

Hàm ENCODEURL - Trả về một chuỗi truy vấn có mã URL trong Excel

Mô tả: Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: ENCODEURL (văn bản)

Trong đó:

– text: Một chuỗi mã hóa URL, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu văn bản không phải là chuỗi URL -> hàm vẫn mã hóa dưới dạng chuỗi URL.

Ví dụ:

Mã hóa chuỗi URL được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:


;

– Tại ô cần tính nhập công thức: = ENCODEURL (C6)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = ENCODEURL (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp giá trị văn bản không phải là chuỗi URL -> hàm vẫn mã hóa dưới dạng chuỗi URL:

Trường hợp giá trị văn bản không phải là một chuỗi URL - hàm vẫn mã hóa dưới dạng một chuỗi URL

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ENCODEURL trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page