top of page

Hàm COVARIANCE.S – Trả về hiệp phương sai mẫu, tích số trung bình của độ lệch cho từng cặp điể

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm COVARIANCE.S – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm COVARIANCE.S - Trả về hiệp phương sai mẫu, tích số trung bình của độ lệch cho từng cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Trả về hiệp phương sai mẫu, tích trung bình của độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu.

Cú pháp: COVARIANCE.S (array1, array2)

Trong đó:

– array1: Phạm vi đầu tiên chứa các số nguyên để tính phương sai, là tham số bắt buộc.

– array2: Phạm vi thứ hai chứa các số nguyên để tính phương sai, một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Các đối số phải là số hoặc tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Nếu tham chiếu hoặc đối số mảng có chứa văn bản hoặc giá trị lôgic hoặc các ô trống sẽ bị bỏ qua.

– Nếu array1 và array2 có số lượng điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A

– Nếu một trong hai mảng trống -> hàm trả về giá trị lỗi # DIV / 0. giá trị lỗi

Ví dụ:

Tính hiệp phương sai mẫu, giá trị trung bình của tích các độ lệch của từng cặp điểm dữ liệu của 2 tập dữ liệu trong bảng dưới đây:

Tính hiệp phương sai mẫu, giá trị trung bình của tích của các độ lệch

– Tại ô cần tính, nhập công thức: = COVARIANCE.S (B6: B10, C6: C10)

Trong ô cần tính, nhập công thức = COVARIANCE.S (B6: B10, C6: C10)

– Nhấn Enter -> hiệp phương sai mẫu, giá trị trung bình của tích các độ lệch của từng cặp điểm dữ liệu của 2 tập dữ liệu là:

Nhấn Enter để nhận kết quả hiệp phương sai mẫu, giá trị trung bình của tích các độ lệch

– Trường hợp số lượng cặp điểm của 2 mảng không giống nhau -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A. giá trị lỗi

Trong trường hợp số lượng cặp điểm của 2 mảng không giống nhau - hàm trả về giá trị # N / A.  giá trị lỗi

Ở đây array2 chỉ chứa 3 giá trị từ C6: C8

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COVARIANCE.S trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page