top of page

Hàm COUNTIFS – Hàm đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm COUNTIFS – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm COUNTIFS - Hàm đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

Mô tả: Hàm đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện.

Cú pháp: COUNTIFS (tiêu chí 1, tiêu chí1, [criteria_range2, criteria2]…)

Trong đó:

– criteria_range1: Phạm vi đầu tiên của điều kiện 1, là một tham số bắt buộc.

– tiêu chí1: Điều kiện xác định ô hoặc tham chiếu được đếm, là một tham số bắt buộc.

– criteria_range2, criteria2: Là phạm vi dữ liệu thứ hai bạn muốn đếm tương ứng với điều kiện thứ hai (tiêu chí2). Là các giá trị tùy chọn chứa tối đa 127 cặp phạm vi và điều kiện.

Chú ý:

– Nếu điều kiện tiêu chí tham chiếu đến ô trống -> hàm coi ô đó có giá trị là 0.

– Sử dụng các ký tự ?, * để kết hợp trong điều kiện đếm.

Ví dụ:

Tính tổng số mặt hàng theo bảng mô tả dưới đây:

Tính tổng số mặt hàng theo bảng mô tả

1. Tính tổng số quả táo có đơn giá lớn hơn 25000 quả.

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = COUNTIFS (C6: C10, “Apple *”, D6: D10, “> 25000”)

Trong ô cần tính, hãy nhập COUNTIFS.  công thức

Nhấn Enter -> tổng số mặt hàng apple có đơn giá lớn hơn 25000 là:

Tổng số mặt hàng apple có đơn giá lớn hơn 25000 là 1

2. Tính tổng số sản phẩm của Thái có đơn giá lớn hơn 25000.

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = COUNTIFS (C6: C10, “* Thailand”, D6: D10, “> 25000”)

Trong ô cần tính, hãy nhập COUNTIFS.  công thức

– Nhấn Enter -> tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá lớn hơn 25000 là:

Tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá lớn hơn 25000 là 2

3. Tính tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá từ 35000 đến 70000.

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = COUNTIFS (C6: C10, “* Thailand”, D6: D10, “> 35000”, D6: D10, “<70000")

Trong ô cần tính, hãy nhập COUNTIFS.  công thức

– Nhấn Enter -> tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá từ 35000 đến 70000 là:

Tổng số mặt hàng Thái Lan có đơn giá từ 35000 đến 70000 là 2

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments

Comments


bottom of page