top of page

Hàm COUNTBLANK – Hàm đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm COUNTBLANK – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm COUNTBLANK - Hàm đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

Mô tả: Hàm đếm các ô trống trong danh sách các đối số.

Cú pháp: COUNTBLANK (dải ô)

Trong đó:

– range: Phạm vi bạn muốn đếm các ô trống.

Chú ý:

– Hàm đếm ô trống, ô có giá trị 0 không được đếm.

Ví dụ:

Đếm ô trống trong bảng dưới đây:

Đếm số ô trống trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = COUNTBLANK (B6: D10)

Trong ô cần tính, nhập công thức = COUNTBLANK (B6: D10)

– Nhấn Enter -> số ô trống trong bảng dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về số ô trống trong bảng dữ liệu là 1

– Trong trường hợp giá trị ô là 0 -> hàm bỏ qua việc đếm:

Trong đó giá trị ô bằng 0 - hàm bỏ qua đếm

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNTBLANK trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments

Comments


bottom of page