top of page

Hàm COUNT – Hàm đếm các ô chứa số trong danh sách các đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm COUNT – 1 trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm COUNT - Hàm đếm các ô chứa số trong danh sách các đối số trong Excel

Mô tả: Hàm đếm các ô có chứa số trong danh sách các đối số.

Cú pháp: COUNT (value1, [value2]…)

Trong đó:

– value1, value2: Danh sách giá trị, phạm vi ô hoặc tham chiếu mà bạn muốn đếm, trong đó value1 là tham số bắt buộc, các giá trị giá trị còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 255 giá trị giá trị.

Chú ý:

– Các đối số là số, ngày tháng hoặc biểu diễn văn bản số sẽ được tính.

– Khi nhập trực tiếp các giá trị logic hoặc số văn bản vào hàm, chúng sẽ được đếm.

– Nếu đối số là một mảng hoặc tham chiếu, thì chỉ các giá trị số mới được tính và các giá trị logic và văn bản bị bỏ qua.

– Trường hợp bạn muốn đếm giá trị logic và văn bản hoặc giá trị lỗi -> sử dụng hàm COUNTA.

– Muốn đếm các giá trị thỏa mãn điều kiện nào đó -> dùng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS.

Ví dụ:

Đếm số ô chứa giá trị số của các giá trị trong bảng dưới đây:

Đếm số ô chứa giá trị số của các giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = COUNT (D6: D10)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = COUNT (D6: D10)

– Nhấn Enter -> số ô chứa giá trị số là:

Nhấn Enter trả về số ô chứa giá trị số là 4

– Trong bảng dữ liệu trên, giá trị văn bản không được tính, và giá trị ngày tháng vẫn được tính.

– Trường hợp các giá trị là giá trị logic và giá trị lỗi -> hàm bỏ qua việc đếm:

Trong đó các giá trị là giá trị lôgic và giá trị lỗi - hàm bỏ qua việc đếm

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNT trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments

Comments


bottom of page