top of page

Hàm CONFIDENCE.T – Hàm trả về khoảng tin cậy của tập hợp bằng cách sử dụng phân phối t Student

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm CONFIDENCE.T – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm CONFIDENCE.T - Hàm trả về khoảng tin cậy của tập hợp bằng cách sử dụng phân phối t Student trong Excel

Mô tả: Hàm trả về khoảng tin cậy của tập hợp bằng cách sử dụng phân phối t Student. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: CONFIDENCE.NORM (alpha, standard_dev, size)

Trong đó:

– alpha: Mức ý nghĩa để tính mức độ tin cậy, với mức độ tin cậy = 100 * (1-alpha), là một tham số bắt buộc.

– standard_dev: Độ lệch chuẩn tổng thể cho phạm vi dữ liệu, và được coi là đã xác định, là một tham số bắt buộc.

– size: Kích thước mẫu, là thông số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kỳ giá trị nào của tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc alpha ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu size không phải là số nguyên -> nó bị cắt bớt thành số nguyên.

– Nếu size = 1 -> hàm trả về giá trị lỗi # DIV / 0!

Ví dụ:

Tính khoảng tin cậy trung bình của tổng thể dựa trên phân phối Student t với dữ liệu trong bảng dưới đây:

Tính khoảng tin cậy trung bình của tổng thể dựa trên phân phối t của Student

– Tại ô cần tính, nhập công thức: = CONFIDENCE.T (D6, D7, D8)

Trong ô cần tính, nhập công thức = CONFIDENCE.T (D6, D7, D8)

– Nhấn Enter -> khoảng tin cậy trung bình của tổng thể là:

Nhấn Enter trả về khoảng tin cậy trung bình tổng thể

– Trường hợp alpha ≤ 0 hoặc alpha ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp alpha ≤ 0 hoặc alpha ≥ 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp size = 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Size = 1 case - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CONFIDENCE.T trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

7 views0 comments

Comments


bottom of page