top of page

Hàm CHITEST – Hàm trả về kiểm tra tính độc lập trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm CHITEST trả về bài kiểm tra tính độc lập.

Mô tả: Hàm trả về giá trị xác suất từ ​​phân phối χ2 khi bình phương cho thống kê. Hàm được áp dụng để xác định xem giả thuyết có được thực thi hay không.

Cú pháp: CHITEST (dải_thực_thực, dải_ô mong đợi).

Trong đó:

– real_range: Phạm vi dữ liệu chứa các giá trị được so sánh với giá trị mong đợi, là một tham số bắt buộc.

–vial_range: Phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ giữa tổng hàng và tổng cột bằng tổng.

Chú ý:

– Kiểm định χ2 tính toán 2 thống kê được tính theo công thức:

Công thức

Trong đó:

+ Aij là tần suất thực tế ở hàng thứ i, cột thứ j.

+ Eij là tần suất mong đợi ở hàng thứ i, cột thứ j.

+ r là số hàng.

+ c là số cột.

– Nếu thực_trạng và dải_đầu_thực_phẩm có số lượng điểm dữ liệu khác nhau => hàm trả về giá trị lỗi # N / A.

– Giá trị nhỏ hơn của phép tính độc lập, từ công thức ta thấy χ2 luôn dương và chỉ bằng 0 nếu và chỉ khi Aij = Eij.

– CHITEST sử dụng phân phối với số bậc tự do df. Cách tính giá trị df như sau:

+ nếu r> 1 và c> 1 => df = (r-1) (c-1).

+ nếu r = 1 và c> 1 => df = (c-1).

+ nếu r> 1 và c = 1 => df = (r-1)

Giá trị của r và c không đồng thời bằng 1 nên không có trường hợp r = 1 và c = 1.

– Nên áp dụng hàm CHITEST tốt nhất trong trường hợp các giá trị Eij không quá nhỏ, Eij cần lớn hơn hoặc bằng 5 để đạt được kết quả chính xác nhất.

Ví dụ:

Cách sử dụng CHITEST.  hàm số

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức: = CHITEST (D14: D16, D17: D19).

Cách sử dụng CHITEST 2.  hàm số

Sau khi nhập công thức, nhấn Enter để nhận kết quả:

Cách sử dụng CHITEST 3.  hàm số

Như vậy, giá trị CHIPTEST = 0,05300872 => Ước tính ban đầu khá sát với thực tế.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm CHIPTEST hi vọng sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn ứng dụng trong công việc.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

14 views0 comments

Comentarios


bottom of page