top of page

Hàm CHISQ.INV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất ngoài cùng bên trái của phân phối k

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm CHISQ.INV – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm CHISQ.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất ngoài cùng bên trái của phân phối khi bình phương trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất ngoài cùng bên trái của phân phối khi bình phương. Hỗ trợ hàm từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: CHISQ.INV (xác suất, độ_tự do)

Trong đó:

– xác suất: Xác suất liên quan đến phân phối khi bình phương phân phối.

– deg_freedom: Số bậc tự do.

Chú ý:

– Nếu bất kỳ giá trị nào của tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu deg_freedom không phải là số nguyên -> nó bị cắt bớt thành số nguyên.

– Nếu xác suất < 0 or probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom < 1 or deg_freedom > 10 ^ 10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính nghịch đảo của xác suất ngoài cùng bên trái khi bình phương của phân phối tuân theo dữ liệu trong bảng dưới đây:

Tính nghịch đảo của xác suất ngoài cùng bên trái khi bình phương của phân phối theo dữ liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = CHISQ.INV (C6, C7)

Trong ô cần tính, nhập công thức = CHISQ.INV (C6, C7)

– Nhấn Enter -> nghịch đảo của xác suất cuối bên trái của phân phối khi bình phương là:

Kết quả là nghịch đảo của xác suất cuối bên trái của phân phối khi bình phương là 9,84

– Trường hợp 1 giá trị của tham số không trái là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 10 ^ 10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHISQ.INV trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

コメント


bottom of page