top of page

Hàm CHIDIST – Hàm trả về xác suất của phần cuối bên phải của phân phối khi bình phương trong E

Trong phân phối xác suất không chỉ phải đưa ra kết quả mong đợi, mà phức tạp hơn là bạn phải đánh giá xem liệu kết quả mong đợi của bạn với giả thuyết ban đầu có hợp lệ hoặc phù hợp với nhau hay không. Bài viết dưới đây giới thiệu về hàm CHIDIST – Hàm trả về xác suất có đầu cuối bên phải của một phân phối khi phân phối giúp bạn có cơ sở để xác định độ đúng của kỳ vọng với giả thuyết ban đầu.

Mô tả: Hàm trả về xác suất của phần cuối bên phải của một phân phối khi bình phương.

Cú pháp: CHIDIST (x, deg_freedom).

Trong đó:

– x: Giá trị bạn muốn đánh giá phân phối, là một tham số bắt buộc.

– deg_freedom: số bậc tự do của x, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– x, deg_freedom: bắt buộc ở kiểu số nếu không hàm trả về giá trị lỗi #VALUE !.

– Trường hợp x Hàm trả về giá trị #NUM !.

– Trường hợp deg_freedom không phải là số nguyên => hàm lấy phần nguyên của deg_freedom.

– Trường hợp deg_freedom 10 => Hàm trả về giá trị #NUM !.

– Hàm CHDIST được tính bằng CHDIST = P (X> x) trong đó X là biến ngẫu nhiên của χ2.

Ví dụ: Tính giá trị xác suất của phân phối với bảng dữ liệu sau:

Tính giá trị xác suất của phân phối

Trong ô cần tính, nhập công thức: CHDIST (D5, D6).

Tính giá trị xác suất của 2.  phân bổ

Kết quả giá trị:

Tính giá trị xác suất của 3.  phân bổ

– Trường hợp số bậc tự do là số thập phân thì hàm nhận phần nguyên:

Tính giá trị xác suất của 4.  phân bổ

Giá trị xác suất thu được bằng giá trị khi số bậc tự do là 32.

– Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 0 => lỗi #NUM!

Tính giá trị xác suất của 5.  phân bổ

Trên đây là cách sử dụng và một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng hàm CHDIST. Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page