top of page

Hàm AVEDEV – Hàm trả về giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu so với đ

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm AVEDEV tính độ lệch tuyệt đối trung bình trong Excel.

Hàm AVEDEV

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối giữa các điểm dữ liệu đã cho và giá trị trung bình của tập hợp. Một hàm là một thước đo về độ biến thiên của một tập dữ liệu.

Cú pháp: AVEDEV (number1, [number2]…).

Trong đó:

– number1, number2, ..: Là các đối số để tính độ lệch chuẩn, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các tham số tiếp theo là tùy chọn và số lượng tham số nằm trong khoảng từ 1 đến 255 tham số.

Chú ý:

– Chức năng AVEDEV phụ thuộc vào đơn vị dữ liệu đầu vào.

– Các đối số phải là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa giá trị số.

– Trong trường hợp tham số là một giá trị logic hoặc trình bày một số dưới dạng văn bản, bạn nên nhập trực tiếp nó vào danh sách các đối số.

– Các đối số tham chiếu có chứa giá trị logic, văn bản, ô trống bị bỏ qua, nhưng các ô có giá trị 0 vẫn được tính.

– Phương trình hàm AVEDEV:

Công thức

Ví dụ:

Đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh thông qua điểm số các môn học.

Cách sử dụng hàm AVEDEV trong Excel

Trong ô để tính độ lệch tuyệt đối giữa các đối tượng, hãy nhập công thức: = AVEDEV (E7: G7).

Cách sử dụng hàm AVEDEV trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả điểm lệch tuyệt đối giữa 3 môn của học sinh là:

Cách sử dụng hàm AVEDEV trong Excel 3

Tương tự sao chép công thức cho các ô dữ liệu còn lại để nhận được kết quả:

Cách sử dụng hàm AVEDEV trong Excel 4

Ở đây, sự chênh lệch tuyệt đối giữa các môn càng nhỏ nghĩa là học sinh đó học rất tốt 3 môn toán, lý, hóa như Hoàng và Mạnh. Độ lệch tuyệt đối càng lớn đồng nghĩa với việc học sinh học không đều các môn như Hoàng và Vân Anh.

Trên đây là cách sử dụng và sử dụng hàm AVEDEV thường xuyên.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comentários


bottom of page