top of page

Hàm ABS (tính giá trị tuyệt đối) trong Excel

Khi cần tính giá trị tuyệt đối cho các con số trong bảng tính Excel, bạn có thể sử dụng hàm ABS để tính toán. Chức năng ABS giúp bạn tính toán giá trị tuyệt đối của một số, một biểu thức hoặc một tham chiếu có chứa một số.

Bài viết dưới đây trình bày cú pháp và cách sử dụng hàm ABS trong Excel.

Hàm ABS trong Excel 1

Mô tả

Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số, giá trị tuyệt đối của một số là số âm (luôn lớn hơn hoặc bằng 0, không dấu) và giá trị của nó bằng giá trị của chính số đã cho.

Cú pháp

= ABS (số)

Trong đó:

number là số thực mà bạn muốn lấy giá trị tuyệt đối, nó có thể là một số cụ thể, một tham chiếu chứa một số hoặc một biểu thức số, là một tham số bắt buộc.

Ví dụ

– Tính giá trị tuyệt đối của một số cụ thể: – 5, 5.

Hàm ABS trong Excel 2

– Tính giá trị tuyệt đối của một biểu thức số:

Hàm ABS trong Excel 3

– Tính giá trị tuyệt đối của một tham chiếu:

Hàm ABS trong Excel 4

Như vậy bạn đã biết cú pháp và cách sử dụng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối, bạn có thể kết hợp hàm ABS với các hàm khác để thực hiện tính toán trên Excel. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page