top of page

Cách tính tuổi từ ngày sinh trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn cách tính tuổi theo ngày tháng năm sinh trên Excel để có thể tính tuổi chuẩn theo số năm, tháng, ngày một cách chính xác nhất.

Trong quá trình tính tuổi theo ngày tháng năm sinh, các trường hợp sau xảy ra:

– TH1: Tính tuổi bình thường bằng cách trừ năm sinh cho năm hiện tại.

– TH2: Tính tuổi với điều kiện đủ 365 ngày thì được tính là 1 tuổi.

– TH3: Tính đủ tuổi gồm năm, tháng, ngày còn lại khi chưa đầy 1 tuổi.

Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn cách tính tuổi theo 3 trường hợp trên:

1. Trường hợp 1: Tính tuổi bình thường bằng cách trừ năm sinh hiện tại

Trong trường hợp này, tuổi được tính bằng cách trừ năm sinh hiện tại cho năm sinh hiện tại, mặc dù số tháng và ngày là không đủ.

Bước 1: Trong ô tính tuổi, nhập công thức: = YEAR (TODAY () – YEAR (D6))

Trong ô để tính tuổi, hãy nhập công thức = YEAR (TODAY () - YEAR (D6))

Bước 2: Nhấn Enter để nhận kết quả:

Nhấn Enter để nhận kết quả

Bước 3: Copy công thức cho các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

2. Trường hợp 2: Tính tuổi với điều kiện đủ 365 ngày thì được tính là 1 tuổi.

Khi tính số năm đóng bảo hiểm để đủ tuổi nghỉ hưu, phải tính tuổi với điều kiện 365 ngày được tính là đủ 1 tuổi:

Bước 1: Trong ô cần tính nhập công thức: = DATEDIF (D6, TODAY (), “Y”)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = DATEDIF (D6, TODAY (), Y)

Bước 2: Nhấn Enter để nhận kết quả:

Nhấn Enter để nhận kết quả

Bước 3: Sao chép công thức các giá trị còn lại là kết quả. Ở đây chúng ta thấy có 3 người sinh năm 1964 nhưng ở độ tuổi khác nhau. Ngày hiện tại là ngày 3 tháng 1 năm 2018 (d / m / y) nên chỉ những người sinh ngày 1 tháng 3 năm 1964 mới 54 tuổi. Người thứ hai sinh ngày 1/5/1964, thiếu 2 ngày nữa là 54 tuổi.

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

3. Trường hợp 3: Tính tuổi có đủ năm, tháng, ngày còn lại khi chưa đủ 1 năm.

Với cách tính đủ tuổi, đủ năm, bằng số tháng, ngày còn lại thường được tính trong các trường hợp nghỉ hưu, nâng lương …

Bước 1: Trong ô cần tính, nhập công thức: = DATEDIF (D6, TODAY (), “y”) & “age” & DATEDIF (D6, TODAY (), “ym”) & “month” & DATEDIF (D6, TODAY (), “md”) và “ngày”

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức DATEDIF

Bước 2: Nhấn Enter để nhận kết quả:

Nhấn Enter để nhận kết quả

Bước 3: Copy công thức cho các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

Cách tính này giải thích tại sao 3 người có cùng năm sinh nhưng thời gian nghỉ hưu khác nhau. Do chưa đủ số ngày, tháng để tính thêm 1 tuổi nên thời gian nghỉ hưu của họ khác nhau. Chẳng hạn, người thứ hai thiếu một ngày 54 tuổi nên thời điểm xét duyệt chưa nghỉ hưu. Người thứ ba còn thiếu 4 tháng 8 ngày nữa mới đủ tuổi.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tính tuổi theo ngày tháng năm sinh trên Excel. Tùy theo cách tính và mục đích mà bạn sử dụng cách tính cho phù hợp.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

6 views0 comments

Yorumlar


bottom of page