top of page

Cách sử dụng hàm VLOOKUP nâng cao trong Excel với các bài tập có lời giải

Hàm VLOOKUP nâng cao trong Excel là hàm dò tìm giá trị theo nhiều điều kiện và trả về kết quả tương ứng nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Cùng theo dõi bài viết sau để hiểu thêm về chức năng này nhé.

I. Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

1. Cú pháp

Cú pháp hàm VLOOKUP: = VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

  1. Lookup_value: Giá trị được sử dụng để tìm kiếm.

  2. Table_array: Là vùng dữ liệu chứa giá trị cần tìm kiếm. Các khu vực có từ 2 cột trở lên.

  3. Col_index_num: Là số cột được đếm từ vùng tìm kiếm chứa giá trị trả về.

  4. Range_lookup: Là phương thức tìm kiếm. range_lookup là 0 hoặc FALSE để tìm giá trị chính xác, range_lookup là 1 hoặc TRUE hoặc bỏ qua để tìm giá trị gần đúng.

2. Làm thế nào để làm điều đó

Ví dụ: Sử dụng hàm Vlookup để tìm giá trị trong bảng dữ liệu sau.

Bước 1: Bạn nhập hàm = VLOOKUP (D9, A1: E6,2,1) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm VLOOKUP

Ví dụ minh họa hàm VLOOKUP

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

II. Bài tập hàm VLOOKUP nâng cao trong Excel có lời giải

1. Bài tập 1

Sử dụng hàm Vlookup để nhập tên hàng theo mã hàng trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = VLOOKUP (LEFT (A4,2), $ A $ 13: $ B $ 16,2,0) vào ô tham chiếu tên hàng.

Giải thích chức năng:

  1. Hàm LEFT ở vị trí lookup_value để cắt chuỗi ký tự sao cho khớp với ký tự trong bảng thông tin.

  2. Vùng dữ liệu table_array chỉ cần sử dụng 2 cột vì cột kiểm tra 2 chứa giá trị cần tìm.

Ví dụ: hàm Vlookup kết hợp hàm LEFT để tìm kiếm dữ liệu

Ví dụ: hàm Vlookup kết hợp hàm LEFT để tìm kiếm dữ liệu

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo xuống để hiển thị kết quả còn lại như hình.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

2. Bài tập 2

Sử dụng hàm Vlookup để tính doanh thu trong bảng dữ liệu sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = E4 * VLOOKUP (LEFT (A4,2), $ A $ 13: $ E $ 16, IF (RIGHT (A4,1) = “1”, 3, IF ( RIGHT (A4,1) = “2”, 4,5)), 0) trong ô tham chiếu doanh thu.

Ví dụ hàm VLOOKUP kết hợp nhiều hàm

Ví dụ hàm VLOOKUP kết hợp nhiều hàm

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo xuống để hiển thị kết quả còn lại như hình.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

3. Bài tập 3

Sử dụng phương pháp tính gần đúng hàm Vlookup để điền đơn giá vào bảng sau.

Tập thể dục

Tập thể dục

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = VLOOKUP (C4, $ A $ 14: $ B $ 16,2,1) vào ô tham chiếu đơn giá.

Ví dụ về phương pháp phát hiện gần đúng hàm VLOOKUP

Ví dụ về phương pháp phát hiện gần đúng hàm VLOOKUP

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo xuống để hiển thị kết quả còn lại như hình.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

4. Bài tập 4

Sử dụng hàm Vlookup để tính toán doanh thu trong bảng sau.

Tập thể dục

Tập thể dục

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = VLOOKUP (C4, $ A $ 14: $ B $ 16,2,1) * HLOOKUP (F4, $ E $ 12: $ H $ 13,2,1) vào tham chiếu dự báo doanh thu tế bào.

Ví dụ minh họa hàm VLOOKUP kết hợp với HLOOKUP.  hàm số

Ví dụ minh họa hàm VLOOKUP kết hợp với HLOOKUP. hàm số

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo xuống để hiển thị kết quả còn lại như hình.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Trên đây là cách sử dụng hàm VLOOKUP nâng cao trong Excel với các bài tập có lời giải. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong việc kết hợp hàm IF trong công việc và học tập, nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page