top of page

Cách sử dụng hàm trunc và hàm int trong excel cơ bản?


Để thực hiện tách số nguyên của một số trong Excel cơ bản, chúng ta có thể sử dụng hàm TRUNC hoặc hàm INT. Vậy sự khác biệt cơ bản giữa hai chức năng này là gì? Hãy cùng tìm hiểu điều thú vị này qua bài viết này nhé.

Để thành thạo tin học văn phòng, chúng ta cần biết khá nhiều dạng hàm khác nhau. Mỗi chức năng có chức năng riêng và các ứng dụng cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 2 loại hàm cực kỳ phổ biến trong các hàm cơ bản của Excel – Hàm Trunc và Hàm Int trong Excel.

I. Các khái niệm

1. Hàm trunc là gì?

Hàm TRUNC trong Excel về cơ bản được sử dụng để thực hiện việc xóa các chữ số trong phần thập phân. Sự khác biệt có thể thấy giữa hàm TRUNC và các hàm Excel cơ bản khác là hàm này không thực sự làm tròn giá trị. Ví dụ, giả sử chúng ta có giá trị bài toán là 4,68. Để thực hiện việc loại bỏ các chữ số hiện có ở phần thập phân, chúng ta sử dụng hàm TRUNC cơ bản của Excel và kết quả trả về sẽ là 4.

Cấu trúc hàm TRUNC cơ bản của Excel có dạng:

= TRUNC (số, [chữ số])

Trong đó:

  1. Tham số: số (hoặc số) là giá trị trong các hàm Excel cơ bản mà bạn muốn xóa chữ số của nó ở phần thập phân.

  2. Tham số: chữ số là chữ số thập phân trong các hàm Excel cơ bản mà bạn muốn cắt bỏ. Tham số này là tùy chọn, nếu không được chỉ định, hàm TRUNC trong Excel sẽ xóa tất cả các chữ số của nó khỏi phần thập phân.

2. Hàm int là gì?

Hàm Int trong Excel được sử dụng để làm tròn xuống 1 chữ số thập phân gần nhất.

Cú pháp hàm int:

= INT (số)

Trong đó: Số là số trong các hàm Excel cơ bản mà bạn muốn làm tròn xuống số nguyên

  1. Hàm Int trong Excel cơ bản tạo ra kết quả giống như hàm Trunc tương ứng khi Number là dương và Num_digits là 0 hoặc bị bỏ qua.

  2. Khi Số là số thập phân âm, kết quả sẽ khác

II. Cách sử dụng hàm trunc và int trong excel cơ bản

1. Cách sử dụng hàm trunc trong Excel cơ bản

Hãy xem các ví dụ về hàm TRUNC đi kèm với một số dữ liệu mẫu. Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ sử dụng hàm TRUNC sau đây. = TRUNC (A2)

Nếu bạn không chỉ định cắt bớt bao nhiêu chữ số, tất cả các vị trí được chỉ định trong phần thập phân sẽ bị loại bỏ.

Cách sử dụng hàm trunc trong Excel cơ bản

Cách sử dụng hàm trunc trong Excel cơ bản

Bạn có thể quan sát giá trị trong ô A2 rằng hàm TRUNC cơ bản của Excel không áp dụng bất kỳ phép làm tròn nào. Nó chỉ đơn giản là cắt đến vị trí 411.

Hãy tiếp tục xem một ví dụ khác. Lần này, ví dụ sẽ giảm các giá trị Excel cơ bản xuống hai chữ số thập phân.

= TRUNC (A2,2)

giảm các giá trị Excel cơ bản xuống hai chữ số thập phân

Giảm các giá trị Excel cơ bản xuống hai chữ số thập phân

Hàm TRUNC như ví dụ này sẽ không hiển thị nhiều số thập phân hơn nếu bạn yêu cầu nó hiển thị nhiều hơn số bạn có.

Lấy ví dụ sau và sử dụng hàm Excel cơ bản để cắt nó xuống còn 2 chữ số thập phân. = TRUNC (A2,2)

cắt nó xuống còn 2 chữ số thập phân

Cắt nó xuống còn 2 chữ số thập phân

Giá trị trong ô A4 bị giảm xuống chỉ còn 2 chữ số thập phân, nhưng các giá trị trong ô A2 và A3 vẫn giữ nguyên vì chúng hiển thị hai chữ số ban đầu nhỏ hơn hai chữ số thập phân.

Nếu bạn muốn hàm Excel cơ bản hiển thị hai số thập phân, các ô sẽ cần được định dạng đúng cách để buộc chúng được hiển thị.

2. Cách sử dụng hàm int trong Excel cơ bản

= INT (số)

Trong đó: Số là số trong hàm Excel cơ bản mà bạn muốn làm tròn xuống số nguyên

  1. Hàm Int sẽ hoạt động để cho ra kết quả giống như hàm Trunc khi Number là dương và Num_digits là 0 hoặc bị bỏ qua.

  2. Khi Số là số thập phân âm, kết quả trả về sẽ khác

Ví dụ:

= Trunc (-4,9) = -4 => Chỉ giữ lại phần nguyên.

Nếu không, hàm Int cơ bản của Excel sẽ làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

= Int (-4,9) = -5 vì -5

làm tròn xuống số nguyên gần nhất

Làm tròn xuống số nguyên gần nhất

III. So sánh hàm trunc với hàm int trong Excel cơ bản

1. Khi sử dụng hàm TRUNC với đối số num_digits = 0, chúng ta có:

C2 = TRUNC (A2, 0) hoặc

C2 = TRUNC (A2)

Có thể không nhập tham số num_ditgits, khi đó Excel cơ bản sẽ mặc định tham số đó bằng giá trị 0

Vì vậy, kết quả của hàm TRUNC cơ bản trong Excel với num_digits = 0 sẽ giống như hàm INT. hàm số

2. Khi sử dụng hàm TRUNC với num_digits khác 0

Chúng tôi tiến hành xem xét thêm 2 trường hợp:

Hàm TRUNC trong Excel cơ bản với num_digits là số dương tại ô C3, khi đó ta thấy hàm TRUNC chỉ giữ lại 2 chữ số thập phân (tương ứng với giá trị tham số num_digits = 2), toàn bộ phần dữ liệu số. sau khi 2 chữ số thập phân đã bị loại bỏ.

Hàm TRUNC với trường num_digits là số âm tại vị trí ô C4, chúng ta thấy rằng hàm TRUNC trong Excel về cơ bản đã loại bỏ hết các chữ số hàng chục, hàng đơn vị và chữ số thập phân (loại bỏ tất cả các chữ số từ hàng chục trở lên). sau đó) về 0, khi đó kết quả hiển thị chỉ là 100

Do đó, hàm TRUNC đa dạng hơn nhiều so với hàm INT cơ bản của Excel trong việc làm tròn xuống 1 số, vì nó có thể làm tròn đến cả phần thập phân và phần nguyên được đặt bên trái dấu phân cách thập phân.

IV. Tổng kết

Trên đây là những tìm hiểu sơ lược về hàm Trunc và hàm Int trong Excel cơ bản. 123job.vn tin rằng bạn đã phần nào hiểu rõ từng tính năng của các chức năng đặc biệt này. Để biết thêm thông tin chi tiết và cách sử dụng các hàm cơ bản khác trong Excel, mời các bạn đón đọc các bài viết sau!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

댓글


bottom of page