top of page

Cách sử dụng hàm danh sách trong Excel chi tiết, với các ví dụ

Liệt kê danh sách trong Excel là một chức năng thống kê giá trị hiệu quả và nếu bạn chưa biết cách thực hiện. Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để biết cách sử dụng hàm list trong Excel nhé.

I. Các hàm được liệt kê trong Excel là gì?

1. IFERROR. hàm số

Mục đích của việc sử dụng hàm IFERROR là để nhận các giá trị mong muốn khi điều kiện của hàm dẫn đến lỗi. Hàm IFERROR sẽ giúp phát hiện các lỗi trong bảng dữ liệu khi liệt kê và xử lý các lỗi đó. Giá trị trả về sẽ do người dùng chỉ định khi một chức năng bị lỗi.

Hàm IFERROR.

Hàm IFERROR.

Cấu trúc hàm: = IFERROR (value, value_if_error)

Trong đó:

 1. Giá trị: Là dải giá trị cần xác định xem có xảy ra lỗi hay không.

 2. Value_if_error: Là giá trị được truy xuất khi báo lỗi giá trị.

2. Hàm INDEX của mảng

Mục đích của việc sử dụng hàm INDEX của mảng là liệt kê giá trị của một ô trong một phạm vi với nền là chỉ số hàng và chỉ số mảng của phạm vi đó.

Hàm INDEX là một mảng.

Hàm INDEX là một mảng.

Cấu trúc hàm: = INDEX (mảng, row_num, [column_num])

Trong đó:

 1. Mảng: Nguồn dữ liệu bao gồm các cột giá trị.

 2. Row_num: Chọn hàng để bắt đầu và trả về một giá trị trong nguồn dữ liệu.

3. Hàm INDEX làm tham chiếu

Mục đích của việc sử dụng hàm INDEX làm tham chiếu là cung cấp tham chiếu ô tại giao điểm của một hàng và cột nhất định.

Hàm INDEX là một tham chiếu.

Hàm INDEX là một tham chiếu.

Cấu trúc hàm: = INDEX (Tham chiếu, Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong đó:

 1. Tham chiếu: Là một vùng tham chiếu cố định.

 2. Row_num: Chỉ số hàng mà từ đó một tham chiếu cố định được cung cấp.

 3. Column_num: Chỉ mục cột mà từ đó một tham chiếu tùy chọn được đưa ra.

 4. Area_num: Số phạm vi ô sẽ cung cấp giá trị trong vùng Tham chiếu.

4. NHỎ. hàm số

Hàm SMALL là hàm trả về giá trị nhỏ nhất thứ k của nguồn dữ liệu đã cho. Sử dụng hàm này khi bạn muốn trả về một giá trị có thứ hạng tương đối cụ thể trong tập dữ liệu.

Cấu trúc hàm: = SMALL (mảng, k)

Trong đó:

 1. Mảng: Một vùng dữ liệu số mà bạn cần tìm giá trị nhỏ nhất thứ k.

 2. K: Là vị trí trong vùng dữ liệu trả về.

Ví dụ: Tính giá trị nhỏ nhất thứ k theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = SMALL (C5: C9,4) vào một ô tham chiếu bất kỳ để kiểm tra.

Cách sử dụng chức năng NHỎ.

Cách sử dụng chức năng NHỎ.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

II. Cách sử dụng hàm danh sách trong Excel

Mục đích của bài viết giới thiệu các hàm trên là để các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng của từng hàm. Trong phần này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách kết hợp tất cả các hàm trên với nhau để tạo một hàm danh sách trong Excel.

Ví dụ: Trong bảng số liệu sau, bạn hãy liệt kê danh sách chi tiết bán hàng theo từng hàng với điều kiện đó là chi nhánh Hồ Chí Minh.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = IFERROR (INDEX ($ D $ 5: $ D $ 9, SMALL (IF ($ G $ 4 = $ B $ 5: $ B $ 9, ROW ($ D $ 5: $ D ) $ 9)), ROW (A7))), “”) trong bất kỳ ô tham chiếu nào để kiểm tra.

Giải thích chức năng:

 1. IFERROR, INDEX, SMALL, ROW: Đây là các lệnh chức năng.

 2. $ D $ 5: $ D $ 9: Là cột dữ liệu tham chiếu cần lấy giá trị trả về.

 3. $ G $ 4: Là ô chứa điều kiện tìm kiếm.

 4. $ B $ 5: $ B $ 9: Là cột dữ liệu chứa tiêu chí tìm kiếm.

 5. ROW (A7), “”: Là điều kiện hiển thị khi không tìm thấy dữ liệu tìm kiếm.

Cách sử dụng hàm danh sách trong Excel.

Cách sử dụng hàm danh sách trong Excel.

Bước 2: Nhấn Ctrl + Shift + Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Ctrl + Shift + Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Ctrl + Shift + Enter để hiển thị kết quả.

Trên đây là cách sử dụng hàm list trong Excel một cách chi tiết, có ví dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn thực hiện trong công việc cũng như học tập và nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comments


bottom of page