top of page

Cách sử dụng hàm AVERAGEIF để tính giá trị trung bình trong Excel rất đơn giản

Tính trung bình nhiều dữ liệu trong Excel bằng hàm AVERAGE có lẽ mọi người đã quá quen thuộc, nhưng bạn đã bao giờ tính trung bình trong các điều kiện đã đặt chưa? Hãy cùng khám phá cách tính giá trị trung bình có điều kiện bằng hàm AVERAGEIF trong Excel vô cùng đơn giản trong bài viết này nhé !!

Bài viết được thực hiện trên laptop hệ điều hành Windows phiên bản Excel 2016, ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện trên các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2019 và trên MacOS với thao tác tương tự.

I. Hàm AVERAGEIF là gì? Ứng dụng của hàm AVERAGEIF trong Excel

Hàm AVERAGEIF là một hàm tính giá trị trung bình của tất cả các ô dựa trên các điều kiện có sẵn do người dùng nhập vào với cú pháp = AVERAGEIF (phạm vi, tiêu chí, [average_range]).

Trong đó:

 1. Phạm vi (Bắt buộc): Một hoặc nhiều ô tính trung bình, bao gồm số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

 2. Criteria (Bắt buộc): Điều kiện để lấy các số dùng để tính trung bình cộng. Ví dụ: Tiêu chí có thể được biểu thị bằng 32, “32”, “> 32”, “apple” hoặc B4.

 3. Average_range (Tùy chọn): Phạm vi dữ liệu được chọn để sử dụng hàm AVERAGEIF (nếu bỏ qua, mặc định sẽ chọn tất cả).

Ghi chú:

 1. Các ô trong phạm vi dữ liệu chứa TRUE hoặc FALSE sẽ bị bỏ qua.

 2. Nếu ô trong phạm vi dữ liệu trung bình là ô trống, AVERAGEIF sẽ bỏ qua ô đó.

 3. Nếu phạm vi dữ liệu trống hoặc văn bản, AVERAGEIF sẽ trả về giá trị # DIV0!

 4. Nếu một ô trong phạm vi Tiêu chí bị bỏ trống, AVERAGEIF sẽ coi ô đó là 0.

 5. Nếu không có ô nào trong phạm vi đáp ứng tiêu chí, AVERAGEIF trả về giá trị # DIV / 0!

 6. Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) Và dấu hoa thị

 7. trong các tiêu chí. Dấu chấm hỏi sẽ khớp với bất kỳ ký tự đơn nào; dấu hoa thị sẽ khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị thực sự, hãy nhập dấu ngã (~) trước ký tự.

Average_range không nhất thiết phải có cùng kích thước và hình dạng với phạm vi. Các ô tính trung bình thực tế được xác định bằng cách sử dụng ô trên cùng bên trái trong average_range làm ô đầu tiên, sau đó hợp nhất các ô tương ứng về kích thước và hình dạng với phạm vi.

 1. Ngoài việc sử dụng hàm AVERAGEIF để tính giá trị trung bình, bạn cũng có thể sử dụng các cách tính trung bình khác tại các liên kết bên dưới:

 2. 3 cách rất đơn giản để tính giá trị trung bình trong Excel cho người mới bắt đầu

Cách sử dụng hàm AVERAGE trong Excel với các bài tập có lời giải

II. Cách sử dụng hàm AVERAGEIF để tính giá trị trung bình có điều kiện trong Excel

Ví dụ 1: Trung bình với điều kiện lớn hơn

Câu hỏi: Tính mức lương bình quân của nhân viên có Mức lương> 5.000.000 đồng.

Bước 1: Nhập công thức = AVERAGEIF (D2: D7; “> 5.000.000”) vào ô trung bình.

 1. Giải thích chức năng:

 2. D2: D7: Là vùng chứa dữ liệu cần lấy trung bình.


5.000.000 “: Là điều kiện của chủ đề đã cho.” data-cke-save-src = “https://anhkhoi.content3s.com/wp-content/uploads/2022/06/Cach-su-dung-ham-AVERAGEIF-de-tinh-gia-tri-trung.jpg”>

Nhập công thức như trong hình

Nhập công thức như trong hình

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đã tính.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính toán

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính toán

Ví dụ 2: Tính giá trị trung bình với điều kiện nhỏ hơn

Câu hỏi: Tính Mức Lương Trung Bình Của Một Nhân Viên Có Mức Lương.

Bước 1: Nhập công thức = AVERAGEIF (D2: D7; “vào ô trung bình.

 1. Giải thích chức năng:

 2. D2: D7: Là vùng chứa dữ liệu cần lấy trung bình.

Nhập công thức như hình

Nhập công thức như hình

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đã tính.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính toán

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính toán

Ví dụ 3: Tính trung bình cộng với các điều kiện khác 1 số

Câu hỏi: Tính mức lương trung bình của nhân viên mà không có Lê đứng tên.

Bước 1: Nhập công thức = AVERAGEIF (D2: D7; “Le”) vào ô trung bình.

 1. Giải thích chức năng:

 2. D2: D7: Là vùng chứa dữ liệu cần lấy trung bình.

Nhập công thức như trong hình

Nhập công thức như trong hình

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đã tính.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính toán

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính toán

Ví dụ 4: Tính số trung bình cộng với điều kiện chữ

Câu hỏi: Tính mức lương trung bình của nhân viên nữ.

Bước 1: Nhập công thức = AVERAGEIF (C2: C7; “Female”; D2: D7) vào ô trung bình.

 1. Giải thích chức năng:

 2. C2: C7: Vùng dữ liệu của điều kiện bài toán.

 3. “Nữ”: Điều kiện của chủ đề đưa ra là tính lương của nhân viên nữ.

D2: D7: Là vùng chứa dữ liệu số cần lấy trung bình.

Nhập công thức = AVERAGEIF (C2: C7; “Female”; D2: D7) vào ô trung bình

Nhập công thức = AVERAGEIF (C2: C7; “Female”; D2: D7) vào ô trung bình

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đã tính.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính toán

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính toán

III. Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel

1. Lỗi # DIV / 0

Đây là một lỗi cực kỳ phổ biến khi bạn áp dụng hàm AVERAGEIF trên một tệp có nhiều dữ liệu.

# DIV / 0. lỗi

# DIV / 0. lỗi

Nguyên nhân: Do không tìm thấy giá trị của điều kiện đã cho (Criteria) trong dữ liệu nên hàm sẽ diễn giải nó là 0/0 và không thể thực hiện phép tính.

Nguyên nhân của lỗi # DIV / 0 trong Excel

Nguyên nhân của lỗi # DIV / 0 trong Excel

Cách khắc phục: Thay đổi lại điều kiện.

2. Không chấp nhận các ô trống

Nếu bạn sử dụng hàm AVERAGEIF trên một ô trống không có dữ liệu, thì hàm AVERAGE sẽ mặc định xem dữ liệu trong ô đó là 0 và không sử dụng nó để tính toán.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page