top of page

Bí quyết sử dụng thành thạo hàm COUNTIFS trong Excel tin học văn phòng


Bạn đã học hàm COUNT và hàm điều kiện IF, vì vậy hãy thử một hàm mới là hàm COUNTIFS. Hàm COUNTIFS là một hàm thống kê theo các điều kiện nhất định trong một danh sách.

Bạn đã học hàm COUNT và hàm IF có điều kiện từ các bài học excel trước của 123job rồi phải không? Sau đó, hãy thử một hàm mới trong mẹo excel về cách sử dụng hàm COUNTIFS cơ bản. Hàm COUNTIFS là một hàm thống kê theo nhiều điều kiện cho trước trong một danh sách.

I. Khái niệm về các hàm COUNT, COUNTIF, COUNTIFS trong việc học Excel

Hàm COUNTIFS 4

Khái niệm về các hàm COUNT, COUNTIF, COUNTIFS trong việc học Excel

1. Hàm COUNT trong học Excel

Hàm COUNT là một trong những hàm cơ bản của excel. “Count” trong tiếng Anh có nghĩa là đếm và trong excel nó cũng có ý nghĩa và chức năng tương tự là đếm các giá trị thỏa mãn.

2. Hàm COUNTIF trong học Excel

COUNTIF là một hàm nâng cao hơn của hàm COUNT. Đây cũng là một hàm đến, nhưng nó đi kèm với một điều kiện nhất định. Nếu giá trị được tham chiếu thỏa mãn điều kiện đã cho, thì excel sẽ tính, ngược lại thì hàm sẽ bỏ qua. Trên thực tế, người dùng sẽ không thường xuyên sử dụng hàm COUNT mà sẽ sử dụng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS nhiều hơn.

3. Hàm COUNTIFS trong học Excel

Hàm COUNTIFS trong thủ thuật Excel về hàm cũng là một hàm nâng cao của hàm COUNT, nhưng khác với COUNTIF ở chỗ hàm này chứa nhiều hơn 1 điều kiện để đếm. Sử dụng COUNTIFS trong trường hợp người dùng có nhiều hơn 1 điều kiện khi tham chiếu đến các giá trị.

Về lý thuyết, 3 hàm trên đều là hàm đếm trong Excel và chúng chỉ khác nhau về cách sử dụng khi có những điều kiện cụ thể.

II. Cấu trúc, ý nghĩa, cách sử dụng COUNTIFS. hàm số

Hàm COUNTIFS 5

Thủ thuật Excel sử dụng COUNTIFS. hàm số

Trong thủ thuật Excel về hàm, hàm COUNTIFS trả về số ô thỏa mãn nhiều điều kiện. Hàm COUNTIFS có thể được sử dụng với các điều kiện như ngày tháng, số, văn bản và nhiều điều kiện khác.

COUNTIFS hỗ trợ các toán tử logic như>,, = và các ký tự đại diện như *,?) Để kết hợp các phần.

Cú pháp: hàm trong excel: = COUNTIFS (Criteria_range1, Criteria1,[Criteria_range2,Criteria2]…)

Theo nghĩa của các thành phần:

range1: phạm vi đầu tiên được sử dụng để đánh giá.

tiêu chí1: Chỉ định phạm vi đầu tiên để áp dụng điều kiện bắt buộc, đầu tiên.

phạm vi2: [điều kiện bổ sung] là phạm vi thứ hai để đánh giá.

tiêu chí2 – [điều kiện bổ sung] Xác định phạm vi bằng cách sử dụng điều kiện thứ hai.

COUNTIFS đếm số ô trong phạm vi thỏa mãn điều kiện được cung cấp. Không giống như hàm COUNTIF, hàm COUNTIFS có thể sử dụng nhiều điều kiện và với nhiều hơn một phạm vi. Các phạm vi và điều kiện sẽ được áp dụng theo từng cặp. Chỉ bắt buộc đối với cặp đầu tiên. Đối với mỗi điều kiện bổ sung tiếp theo, người dùng phải cung cấp một cặp phạm vi hoặc điều kiện khác. Excel cho phép tạo 127 cặp phạm vi / điều kiện tham chiếu.

III. Ví dụ về COUNTIFS. hàm số

1. Ví dụ 1 về COUNTIFS. hàm số

Chúng ta có một bảng dữ liệu như trong hình. Yêu cầu của bài toán là đếm số giá trị thỏa mãn doanh thu lớn hơn 200000 và số năm lớn hơn 1995. Ta có công thức và kết quả như sau:

Công thức trong ô H2: == COUNTIFS (D2: D19, “> 1995”, E2: E19, “> 200000”) và kết quả là 8.

Hàm COUNTIFS 1

Ví dụ 1 về COUNTIFS. hàm số

2. Ví dụ 2 về COUNTIFS. hàm số

Với số liệu như hình, bài toán yêu cầu tìm số học sinh có điểm cả 3 môn lớn hơn 7.

Công thức trong ô I2: = COUNTIFS (F2: F11, “> 7”, G2: G11, “> 7”, H2: H11, “> 7”) và trả về 1.

Hàm COUNTIFS 2

Ví dụ 2 về COUNTIFS. hàm số

IV. Sử dụng hàm COUNTIFS trong từng trường hợp cụ thể

1. Ví dụ về việc sử dụng hàm Countifs để đếm các ô đáp ứng 1 tiêu chí

Với số liệu như hình, bài toán yêu cầu tìm số học sinh Do.

Công thức trong ô L3: = COUNTIFS (J3: J12, “Do”) và trả về 7.

Hàm COUNTIFS 3

Cách sử dụng hàm Countifs để đếm các ô đáp ứng 1 tiêu chí

2. Cách sử dụng hàm Countifs để đếm các ô đáp ứng nhiều tiêu chí

Với số liệu như trong hình, yêu cầu của bài toán đưa ra là tìm số học sinh Do có Phân loại Giỏi.

Công thức trong ô M3: = COUNTIFS (J3: J12, “Do”, K3: K12, “Gioi”) và trả về 1.

Hàm COUNTIFS 4

Cách sử dụng hàm Countifs để đếm các ô đáp ứng nhiều tiêu chí

V. Kết luận

Có thể thấy rằng hàm COUNTIFS được sử dụng hiệu quả hơn so với hàm COUNT hay hàm COUNTIF vì nó cho phép sử dụng nhiều hơn một điều kiện. Đây là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất bên cạnh các hàm MAX có điều kiện, sự kết hợp giữa hàm Vlookup và hàm IF, hàm SUMIF từ cơ bản đến nâng cao, hàm tìm kiếm Vlookup, cách sử dụng hàm IFS thay cho hàm IF. Học excel, đặc biệt là hàm excel là một trong những kỹ năng tin học văn phòng rất cần thiết đối với dân văn phòng. Hi vọng với hướng dẫn trên, bạn đọc đã có thêm những kiến ​​thức cơ bản về các hàm cơ bản trong excel và cách sử dụng chúng.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Komentáře


bottom of page