top of page

4 cách để lấy dữ liệu từ bảng này sang bảng khác trong Excel chi tiết

Để lấy dữ liệu từ bảng này sang bảng khác trong Excel một cách nhanh chóng, bạn sẽ cần sử dụng các hàm hoặc một số thủ thuật và nếu bạn không biết cách sử dụng nó. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về cách sử dụng các hàm này nhé.

I. Lấy dữ liệu từ bảng này sang bảng khác là gì?

Để lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác không theo thứ tự hoặc cần nhiều điều kiện mà chúng ta không thể thao tác sao chép như ví dụ trong bảng sau. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn 4 cách nhanh nhất.

Cần lấy dữ liệu từ sheet 2 sang sheet 1

Cần lấy dữ liệu từ sheet 2 sang sheet 1

II. 4 cách để lấy dữ liệu từ bảng này sang bảng khác trong Excel

1. Lấy dữ liệu bằng hàm VLOOKUP. hàm số

Cú pháp hàm VLOOKUP: = VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

  1. Lookup_value: Giá trị được sử dụng để tìm kiếm.

  2. Table_array: Là vùng dữ liệu chứa giá trị cần tìm kiếm. Các khu vực có từ 2 cột trở lên. Nhấn phím F4 sau khi chọn vùng cần đóng băng vùng.

  3. Col_index_num: Là số cột được đếm từ vùng tìm kiếm chứa giá trị trả về.

  4. Range_lookup: Là phương thức tìm kiếm. range_lookup là 0 hoặc FALSE để tìm giá trị chính xác, range_lookup là 1 hoặc TRUE hoặc bỏ qua để tìm giá trị gần đúng.

Ví dụ: Sử dụng hàm Vlookup để lấy dữ liệu trong bảng trên.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = VLOOKUP (D4, $ G $ 8: $ H $ 11,2,0) vào ô tham chiếu.

Hàm Vlookup để điền thông tin giữa 2 trang tính

Hàm Vlookup để điền thông tin giữa 2 trang tính

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo xuống để hiển thị kết quả còn lại như hình.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page