top of page

Địa chỉ tuyệt đối và tương đối trong Excel

Địa chỉ tuyệt đối và tương đối trong Excel

Địa chỉ tương đối và tuyệt đối là gì và làm thế nào để nhận ra nó?

Địa chỉ tương đối là địa chỉ được thay đổi khi công thức được sao chép. Đây là địa chỉ mặc định khi tạo công thức. Ví dụ A1, B2…

Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ không bị thay đổi khi sao chép công thức. Địa chỉ tuyệt đối được phân biệt với địa chỉ tuyệt đối bằng ký tự $. Ví dụ $ A1 $ 1, $ B1 $ 2….

Địa chỉ hỗn hợp là sự kết hợp của địa chỉ tương đối và tuyệt đối. Ví dụ $ A1. B $ 2….

Ví dụ về phân biệt địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối:

Ví dụ về phân biệt địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối

Với công thức của cột F3 = VLOOKUP (D3, $ I $ 2: $ J $ 5,2, FALSE).

Địa chỉ D3 là địa chỉ tương đối. Và $ I $ 2: $ J $ 5 là địa chỉ tuyệt đối. Khi bạn sao chép công thức vào ô D4, công thức trong ô D4 sẽ là = VLOOKUP (D4, $ I $ 2: $ J $ 5,2, FALSE).

Công thức trong ô D4

Khi sao chép công thức, Excel đã thay đổi vị trí D3 => D4 tương ứng với sự thay đổi so với vị trí của ô F3 và F4. Vị trí khu vực $ I $ 2: $ J $ 5 được giữ nguyên vì bạn đã đặt nó ở vị trí tuyệt đối.

Cách chuyển đổi tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối

Địa chỉ tương đối là địa chỉ mặc định khi bạn tạo công thức. Để chuyển sang vị trí tương đối, nhấn nút F4 ngay sau khi vào vị trí tương đối.

Ví dụ, tại ô bất kỳ bạn gõ: = B1, bạn nhấn phím F4 một lần => địa chỉ chuyển thành = $ B $ 1: tuyệt đối cho cả cột và hàng). Bạn nhấn phím F4 một lần nữa => địa chỉ chuyển thành = B $ 1: hàng tuyệt đối và cột tương đối. Bạn tiếp tục nhấn phím F4 => địa chỉ chuyển thành = $ B1: hàng tương đối và cột tuyệt đối. Bạn nhấn phím F4 để trở về địa chỉ tuyệt đối = B1.

Áp dụng địa chỉ tương đối và tuyệt đối trong Excel

Địa chỉ tuyệt đối được áp dụng trong các hàm tìm kiếm LOOKUP, INDEX, MATCH, hàm tham chiếu SUMIF, COUNTIF, RANK … cần trích xuất dữ liệu từ các bảng liên quan.

Ví dụ sử dụng hàm RANK để xếp hạng một chuỗi số:

Ví dụ sử dụng hàm RANK để xếp hạng một chuỗi số

Với cách sử dụng trên, bạn để giá trị Value là giá trị tương đối để khi sao chép công thức sẽ thay đổi theo vị trí của ô trả về kết quả. Còn với mảng $ G $ 3: $ G $ 12, bạn để giá trị tuyệt đối để không thay đổi vị trí khi sao chép công thức.

Trên đây Thủ thuật Phần mềm đã giới thiệu đến bạn đọc những địa chỉ tuyệt đối và tương đối. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích được cho bạn. Chúc may mắn!!!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page