top of page

CHÍCH SÁCH THANH TOÁN

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ PHÒNG TRỌ AMORSTAY 4.0

Có 2 hình thức thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:

Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp địa chỉ của chúng tôi

Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản công ty chúng tôi

Thông tin tài khoản:

Số tài khoản: 195625417

Ngân hàng: VP BANK

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần CAS APARMENT

· Lưu ý

Nội dung chuyển khoản ghi rõ số điện thoại hoặc hóa đơn

bottom of page