top of page

Tiết lộ công thức hàm đếm ngày trong Excel dễ sử dụng nhất


Hàm ngày tháng trong Excel không còn quá xa lạ với dân văn phòng. Nhờ việc sử dụng nó, việc xử lý dữ liệu ngày tháng không còn là trở ngại nữa. Cùng tìm hiểu chức năng đếm ngày trong bài viết sau đây nhé!

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm ngày tháng trong Excel. Microsoft Excel cơ bản có sẵn nhiều thủ thuật Excel xử lý thời gian giúp chúng ta có thể đánh dấu dữ liệu theo thời gian cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên cũng có rất nhiều hàm rất hữu ích mà bạn chưa biết trong quá trình học Excel và ít sử dụng nên trong bài viết về hàm date cơ bản trong Excel này 123job.vn sẽ tổng hợp lại để giúp các bạn dễ dàng tìm thấy. hiểu biết hơn.

I. Cách cộng và trừ ngày, tháng và năm trong Excel

1. Cách Trừ Ngày trong Excel

Ví dụ 1. Trừ ngày trực tiếp

Như bạn có thể biết, về cơ bản Microsoft Excel lưu trữ mỗi ngày dưới dạng một số sê-ri duy nhất bắt đầu bằng một đại diện cụ thể cho ngày 1 tháng 1 năm 1900. Vì vậy, khi bạn trừ chúng bằng thủ thuật Excel, một phép tính số học bình thường xảy ra:

= B2-A2

Ví dụ 2. Trừ ngày bằng DATEDIF. hàm số

Nếu việc học các kiến ​​thức cơ bản về Excel thông qua công thức trên có vẻ quá đơn giản, bạn có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excel – hàm DATEDIF:

= DATEDIF (A2, B2, “d”)

Hình dưới đây cho thấy cả hai thủ thuật Excel cơ bản trên đều trả về kết quả giống hệt nhau, ngoại trừ dòng 4. Trong đó chúng ta thấy hàm đếm ngày tháng trong Excel – hàm DATEDIF trả về lỗi #NUM.

Điều này được hiểu là khi bạn trừ một ngày nhỏ hơn (1 tháng 5 năm 2015) cho một ngày lớn hơn (6 tháng 5 năm 2015), kết quả của thủ thuật Excel cơ bản sẽ trả về một số âm (- 5). Tuy nhiên, cú pháp cụ thể của hàm ngày trong Excel DATEDIF không cho phép ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc, và do đó, nó trả về một lỗi.


Cách trừ ngày tháng trong Excel

2. Cách cộng trừ ngày trong quá trình học Excel

Ví dụ 1. Cách thêm ngày vào một ngày trong Excel

Công thức hàm ngày trong Excel chung để thêm một số ngày cụ thể vào một ngày như sau:

= Ngày + N ngày

Ngày có thể được nhập trực tiếp theo một số cách:

  1. Dưới dạng tham chiếu ô, ví dụ: = A2 + 10

  2. Sử dụng hàm ngày tháng trong Excel – hàm DATE (năm, tháng, ngày), ví dụ: = DATE (2015, 5, 6) + 10

  3. Là kết quả của một hàm đếm ngày tháng khác trong Excel. Ví dụ: Khi học Excel, để cộng số ngày vào ngày hiện tại, hãy sử dụng thủ thuật Excel với hàm TODAY (): = TODAY () + 10

Hình sau minh họa các công thức cụ thể trên.


hình minh họa

Lưu ý: Kết quả của các công thức Excel cơ bản ở trên là một số thứ tự đại diện cho ngày tháng. Để hiển thị dữ liệu đó của hàm date Excel dưới dạng ngày tháng, hãy chọn (các) ô và tiếp tục nhấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại Định dạng Ô. Trên tab Số, hãy chọn phần Ngày trong danh sách Thể loại, rồi chọn định dạng ngày cụ thể mà bạn muốn.

Ví dụ 2. Trừ ngày khỏi ngày bằng hàm ngày Excel cơ bản

Để thực hiện phép trừ một số ngày từ một ngày nhất định, bạn cần thực hiện lại một phép toán số học thông thường. Điểm khác biệt duy nhất so với ví dụ trước là bạn sẽ chuyển sang gõ dấu trừ thay vì dấu cộng.

= Ngày – N ngày

Dưới đây là một số công thức và ví dụ khá cụ thể:

= A2 – 10

= DATE (2015, 5, 6) – 10

= TODAY () – 10


Trừ ngày khỏi ngày bằng cách sử dụng hàm đếm ngày cơ bản của Excel

3. Cách thực hiện phép trừ hoặc cộng năm trong Excel cơ bản

Thủ thuật Excel thêm một năm vào một ngày trong Excel được thực hiện tương tự như thêm một tháng. Bạn sử dụng lại hàm đếm ngày trong Excel – hàm DATE (năm, tháng, ngày), nhưng lần này bạn chỉ định thông tin bổ sung về số năm bạn muốn thêm:

= DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

Trong bảng tính Excel của bạn, các công thức cho hàm đếm Excel có thể trông giống như sau:

Để thêm dữ liệu năm vào một ngày trong Excel:

= DATE (YEAR (A2) + 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Để trừ năm kể từ ngày trong khi học Excel:

= DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Nếu bạn nhập số năm trong Excel để cộng (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một số ô và sau đó tham chiếu ô đó trong hàm ngày tháng trong Excel – hàm DATE, bạn sẽ nhận được công thức chung:


Công thức chung

II. Hàm DATEDIF tính toán khoảng thời gian giữa hai thời điểm


Hàm DATEDIF tính toán khoảng thời gian giữa hai thời điểm

1. Tính số giờ giữa hai thời điểm trong Excel cơ bản

Để tính số giờ giữa hai thời điểm trên, chúng tôi sử dụng công thức sau đây không phải là hàm ngày trong Excel:

= INT ((B2-A2) * 24)

và chúng ta sẽ nhận được kết quả cuối cùng là 42988

hoặc

= NGÀY (ABS (B2-A2)) * 24 * 60 + GIỜ (ABS (B2-A2))

2. Tính số phút hai lần trong Excel cơ bản

Để tính số phút giữa hai thời điểm trên, chúng ta sử dụng một công thức khác với thủ thuật hàm đếm ngày trong Excel sau:

= INT ((B2-A2) * 24 * 60)

và nhận được kết quả của hàm là 2579334

Hoặc

= NGÀY (ABS (B2-A2)) * 24 * 60 + GIỜ (ABS (B2-A2)) * 60 + PHÚT (ABS (B2-A2))

3. Tính số giờ và giây giữa hai thời điểm trong Excel cơ bản

Để tính số giây giữa hai thời điểm trên, chúng tôi sử dụng công thức sau để đếm giây trong Excel:

= INT ((B2-A2) * 24 * 60 * 60)

và nhận được kết quả 154760085

4. Tính số năm giữa hai ngày trong Excel cơ bản

Để tính số năm giữa hai thời điểm này, chúng ta có thể sử dụng công thức hàm đếm ngày sau:

= DATEDIF (A2, B2, “y”)

và nhận được kết quả cuối cùng là 4

5. Tính số tháng giữa hai ngày trong Excel cơ bản

Để tính số tháng giữa hai thời điểm trên, chúng ta sử dụng công thức hàm đếm ngày trong Excel sau:

= DATEDIF (A2, B2, “m”)

và nhận được kết quả của hàm là 58

6. Tính số ngày giữa hai ngày trong Excel cơ bản

Để tính toán số ngày giữa hai thời điểm này trong Excel, chúng tôi sử dụng hàm dateif trong Excel dateif với công thức sau:

= DATEDIF (A2, B2, “d”)

và chúng tôi sẽ nhận được 1791

7. Tính tổng khoảng thời gian theo năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm trong Excel cơ bản

Chúng tôi sử dụng công thức để đếm ngày trong Excel dateif để làm:

= DATEDIF (A2, B2, “y”) & “năm” & DATEDIF (A2, B2, “ym”) & “tháng” & DATEDIF (A2, B2, “md”) & “ngày” & TEXT (B2- A2, “hh”) & “giờ” & TEXT (B2-A2, “mm”) & “phút” & TEXT (B2-A2, “ss”) & “giây”

Và cuối cùng nhận được kết quả mong muốn:

4 năm, 10 tháng, 26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

8. Sử dụng chức năng TEXT để định dạng thời gian

Cú pháp của hàm TEXT trong trình hướng dẫn Excel sẽ như sau:

= TEXT (,)

III. Các hàm Ngày & Giờ trong Excel

1. Chức năng Năm, Tháng, Ngày

Cú pháp:

= YEAR (Serial_number)

= MONTH (Serial_number)

= DAY (Serial_number)

Trong đó: Serial_number là số đại diện cho một ngày cụ thể trong Excel.

2. Ngày tháng. hàm số

Định dạng trả về của hàm ngày DATE trong Excel phụ thuộc vào định dạng cụ thể mà bạn nhập. Ví dụ bạn nhập ngày, bạn nhập ngày – tháng – năm thì kết quả trả về là ngày – tháng – năm. Ngược lại, khi bạn nhập vào hộp dữ liệu tháng – ngày – năm, nó sẽ trả về tháng – ngày – năm.

Cú pháp:

= DATE (năm, tháng, ngày)

3. Chức năng Ngày & Giờ hiện tại

Hàm Ngày & Giờ hiện tại trong Excel là một hàm đếm ngày trong Excel trả về ngày, giờ và thời gian phút và giây hiện tại. Giả sử khi bạn nhập 15:30:30 thì kết quả cuối cùng nó sẽ trả về là 15:30:30.

Cú pháp:

= Bây giờ ()

4. Chức năng Giờ, Phút, Giây

Các hàm đếm ngày và giờ trong Excel này được sử dụng để lấy phần giờ, phút và giây của một giá trị thời gian cụ thể.

Cú pháp:

= HOUR (serial_number)

= MINUTE (serial_number)

= SECOND (serial_number)

5. Chức năng Thời gian

Để thêm số giờ, phút và giây vào biểu thức thời gian trong Excel, chúng ta có thể sử dụng hàm TIME.

Cú pháp:

= TIME (HOUR, MINUTE, SECOND)

IV. Cách tách cột ngày, tháng và năm thành 3 cột khác nhau trên Excel

1. Chia ngày, tháng, năm trong Excel thành 3 cột riêng biệt trong Excel

Bước 1:

Chúng tôi nhập ngày vào bảng Excel. Để có thể tách ngày tháng thành các cột riêng biệt bằng chức năng đếm ngày tháng trong Excel tại cột Ngày tháng ô C2, bạn nhập công thức = DAY (B2) rồi nhấn Enter.


Chia ngày, tháng, năm trong Excel thành 3 cột riêng biệt trong Excel

Khi đó chúng ta sẽ nhận được kết quả là ngày đã tách. Kéo kết quả ô đầu tiên xuống các ô còn lại trong cột Ngày để hiển thị tất cả kết quả.


Kết quả

Bước 2:

Trong cột Tháng, bạn nhập trực tiếp công thức hàm đếm ngày tháng trong Excel = MONTH (B2) và nhấn Enter để tiếp tục thực hiện công thức.


Bước 2

Lấy kết quả ở ô đầu tiên, bạn cũng tiếp tục kéo xuống các ô còn lại để hiển thị đầy đủ cột Tháng.


Kết quả

Bước 3:

Tiếp theo, tại ô đầu tiên của cột Năm trong trang tính này, hãy nhập công thức = YEAR (B2) và nhấn Enter để thực thi.


Bước 3

Và kết quả cuối cùng cũng sẽ được phân tách bằng cột Năm như hình.


Kết quả cuối cùng

2. Chuyển đổi ngày, tháng, năm từ số sang word Excel

Bước 1:

Trong ô mà bạn muốn chuyển đổi ngày, tháng và năm từ số thành chữ cái, hãy nhập công thức = “ngày” & NGÀY (B2) & “tháng” & THÁNG (B2) & “năm” & NĂM (B2), sau đó tiếp tục nhấn Enter.

Bước 2:

Kết quả cuối cùng của công thức hàm ngày tháng trong Excel chúng ta sẽ nhận được chuỗi ngày tháng dạng chữ như hình bên dưới.


Chuyển đổi ngày, tháng, năm từ số sang từ Excel

V. Kết luận

Học Excel qua hàm ngày tháng trong Excel thực sự không khó đối với người dùng, bạn chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể thành thạo chúng. Bên cạnh đó, hãy kết hợp chức năng đếm ngày tháng trong Excel với các thủ thuật Excel khác để thuận tiện hơn trong quá trình làm việc bạn nhé!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page