top of page

Tiêu chí là gì? Tóm tắt thông tin về Tiêu chí – điều kiện trong Excel


Trong công thức của các hàm Excel, người dùng thường gặp trường tiêu chí. Vậy tiêu chí trong Excel là gì? Đây có phải là thành phần bắt buộc trong mọi công thức không? Chúng ta phải nhập gì mỗi khi nhìn thấy trường này?

Tin học văn phòng là một trong những công cụ mà bất kỳ nhân viên văn phòng nào cũng phải thành thạo. Hiểu biết về máy tính là một trong những lợi thế giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Và một trong ba phần mềm cơ bản trong bộ văn phòng đó chính là phần mềm tính toán Excel. Khi sử dụng các hàm cơ bản của Excel như hàm thống kê có điều kiện COUNTIF, hàm tính tổng có điều kiện SUMIF, hàm thống kê đa điều kiện COUNTIFS, hàm tổng hợp đa điều kiện SUMIFS,… Các hàm này đều xuất hiện một tham số là Criteria. Vậy Criteria là gì? Ý nghĩa của Tiêu chí là gì và giá trị được gán cho tham số Tiêu chí trong công thức hàm trong Excel là gì?

I. Tiêu chí trong Excel là gì?

Tiêu chí là gì?

Tiêu chí trong Excel là gì?

Khái niệm về Tiêu chí trong Excel là gì? Criteria có nghĩa là Tình trạng. Các tiêu chí thường xuất hiện trong các hàm tính toán với các điều kiện như:

  1. Hàm thống kê COUNTIF đếm theo một điều kiện nhất định.

  2. Hàm thống kê COUNTIFS đếm theo nhiều điều kiện khác nhau.

  3. Hàm tính SUMIF theo 1 điều kiện

  4. Hàm tính toán SUMIFS theo nhiều điều kiện

II. Làm thế nào để viết điều kiện đúng Criteria là gì?

tiêu chí 3 là gì

Làm thế nào để viết điều kiện đúng Criteria là gì?

Để các hàm trong Excel hoạt động như mong muốn, người dùng cần viết các điều kiện chính xác. Tuy nhiên, việc lấy đúng kiểu dữ liệu không hề đơn giản vì trong Excel, dữ liệu của nó được chia thành 3 loại: Dữ liệu số tức là dữ liệu số, Dữ liệu ngày tức là dữ liệu ngày giờ. , Dữ liệu văn bản tức là chuỗi ký tự. Do đó, với các hàm cơ bản trong excel chứa các loại dữ liệu khác nhau thì cách ghi điều kiện cũng khác nhau. Chi tiết:

1. Làm thế nào để viết điều kiện ở dạng Number trong Criteria?

  1. Khi viết trực tiếp, người dùng có thể sử dụng các dấu của toán tử bao gồm các dấu lớn hơn, nhỏ hơn, bằng hoặc khác … và viết ngay với giá trị như một điều kiện, sau đó phải đặt tất cả chúng thành từng cặp. dấu ngoặc kép.

  2. Khi viết một điều kiện tham chiếu, ký hiệu toán tử phải được đặt trong dấu ngoặc kép. Sau đó, chúng được nối với nhau bằng tham chiếu &.

2. Cách viết điều kiện Ngày trong Tiêu chí là gì?

Khi ghi các điều kiện liên quan đến ngày giờ kiểu dữ liệu, người dùng cần lưu ý rằng Excel không cho phép ghi trực tiếp theo các cách thông thường.

Người dùng chỉ có thể viết theo 2 cách:

  1. Phương pháp 1: Chuyển giá trị thời gian sang dạng Chung, đây là dạng mặc định của dữ liệu giá trị thời gian, là một số, sau đó viết công thức như Số

  2. Cách 2: Viết dưới dạng tham chiếu, người dùng có thể chiếu trực tiếp vào ô chứa dữ liệu thời gian.

Khi muốn ghi điều kiện cho phần tử Tháng hoặc Năm chỉ chứa dữ liệu Ngày, người dùng cần tách Tháng với Đầu tháng cũng như Cuối tháng để tính toán.

3. Cách viết điều kiện trong Text in Criteria là gì?

Khi viết các điều kiện với dữ liệu Văn bản, chúng có đặc điểm là không đi kèm với các ký hiệu toán tử. Thay vào đó, có các ký tự đại diện cho phần đầu hoặc phần cuối và chứa ký tự…

  1. Ký tự *: đại diện cho bất kỳ ký tự nào và không giới hạn số ký tự

  2. Nhân vật ? là đại diện cho 1 ký tự bất kỳ và số ký tự chỉ là 1

Lưu ý thứ tự khi đặt dấu *? trước hoặc sau ký tự điều kiện vì nó ảnh hưởng đến kết quả điều kiện của các hàm Excel cơ bản.

III. Ví dụ về Tiêu chí trong Hàm Excel Cơ bản

1. Hàm SUMIF với Criteria là gì?

Ví dụ cho bảng dữ liệu như trong hình. Yêu cầu của bài toán là tính tổng lương của bộ phận kinh doanh. Như vậy, Tiêu chí ở đây được xác định là “Doanh nghiệp” ở cột “Phòng ban” và chúng ta có công thức cấu tạo như bên dưới.

Tiêu chí là gì?

Hàm SUMIF với Tiêu chí là gì?

2. Hàm Countif với việc viết Criteria là gì?

Ví dụ cho bảng dữ liệu như trong hình. Yêu cầu của bài toán là đếm số lượng nhân viên nam trong cửa hàng. Như vậy, Tiêu chí ở đây được xác định là “Nam” ở cột “Giới tính” và chúng ta có công thức cấu tạo như bên dưới.

tiêu chí 2 là gì

Hàm Countif với việc viết Criteria là gì?

3. Hàm SUMIF với Criteria là gì?

Ví dụ cho bảng dữ liệu như trong hình. Yêu cầu của bài toán là tính tổng lương của bộ phận kinh doanh. Như vậy, Tiêu chí ở đây được xác định là “Doanh nghiệp” ở cột “Phòng ban” và chúng ta có công thức cấu tạo như bên dưới.

Tiêu chí là gì?

Hàm SUMIF với Tiêu chí là gì?

IV. Kết luận

Các tiêu chí trong các hàm cơ bản của Excel được coi là một thành phần quan trọng mà từ đó Excel thực hiện đối chiếu dữ liệu để trả về kết quả của các phép toán. Hiểu bản chất của Criteria là gì và cách viết Criteria đúng cách sẽ giúp bạn thao tác thành thạo hơn các hàm trong Excel.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments

Commentaires


bottom of page