top of page

Thay đổi chiều rộng cột và chiều cao hàng trong Excel

Chiều rộng cột và chiều cao hàng mặc định trong Excel có thể không phù hợp với dữ liệu bạn nhập. Bạn muốn thay đổi chiều rộng và chiều cao của hàng và cột để dữ liệu được hiển thị đầy đủ trên các ô trong Excel.

Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn một số cách thay đổi chiều rộng cột và chiều cao hàng trong Excel.

1. Thay đổi chiều rộng cột.

Thay đổi chiều rộng theo giá trị cụ thể

1. Chọn một hoặc nhiều cột bạn muốn thay đổi chiều rộng.

Chọn chiều rộng thay đổi cột

2. Chọn tab Trang đầu, trong phần Ô, chọn Định dạng -> Chiều rộng Cột.

Chiều rộng cột

3. Trong hộp thoại Chiều rộng Cột, nhập giá trị chiều rộng cho cột theo ý muốn. Sau đó nhấn OK.

ĐƯỢC RỒI

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi chiều rộng của cột một cách nhanh chóng bằng cách chọn một hoặc nhiều cột để thay đổi chiều rộng, nhấp chuột phải vào tiêu đề của các cột đã chọn và chọn Chiều rộng cột và nhập giá trị chiều rộng. trong hộp thoại Chiều rộng cột.

Chiều rộng cột 2

Thay đổi độ rộng của cột để tự động khớp với nội dung cột

1. Chọn một hoặc nhiều cột mà bạn muốn thay đổi chiều rộng.

2. Trong tab Trang đầu, chọn Định dạng -> Chiều rộng Cột Tự động Tìm kiếm.

Chiều rộng cột AutoFit

Cột sẽ tự động thay đổi chiều rộng để phù hợp với nội dung chứa trong cột.

Tự động thay đổi chiều rộng

Thay đổi chiều rộng của tất cả các cột trong trang tính

1. Chọn biểu tượng như hình bên dưới để chọn (bôi đen) tất cả các cột trong sheet. Bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + A.

Đánh dấu toàn bộ cột

2. Đặt con trỏ chuột vào giữa 2 tiêu đề cột bất kỳ để xuất hiện biểu tượng con trỏ chuột như hình bên dưới:

Biểu tượng con trỏ chuột di chuyển

3. Nhấp và kéo để điều chỉnh độ rộng cột phù hợp và thả con trỏ chuột, tất cả các cột khác đều bằng nhau và bằng độ rộng bạn vừa điều chỉnh.

Di chuyển chiều rộng cột

Bạn cũng có thể thay đổi chiều rộng của mỗi cột bằng cách đặt con trỏ chuột vào dòng ngăn cách giữa tiêu đề với cột bên cạnh, sau đó di chuyển sang trái hoặc phải tiêu đề để mở rộng hoặc thu hẹp chiều rộng của cột.

Thay đổi chiều rộng của một cột khác

2. Thay đổi chiều cao hàng.

Thay đổi độ cao với một giá trị cụ thể

1. Chọn một hoặc nhiều hàng mà bạn muốn thay đổi chiều cao.

Chọn hàng để thay đổi chiều cao

2. Chọn Trang chủ -> Định dạng -> Chiều cao Hàng.

Chiều cao hàng

3. Trong hộp thoại Chiều cao Hàng, nhập giá trị để thay đổi chiều cao cột và bấm OK.

Được 2

Thay đổi chiều cao hàng để phù hợp với nội dung trong hàng

1. Chọn một hoặc nhiều hàng để thay đổi chiều cao.

2. Chọn Trang chủ -> Định dạng -> Tự động bổ sung Chiều cao Hàng.

Chiều cao hàng tự động bổ sung

Kết quả sau khi tự động thay đổi chiều cao khớp với nội dung trong hàng:

Kết quả

Thay đổi chiều cao của tất cả các hàng trong trang tính

1. Chọn biểu tượng như hình dưới đây để chọn (bôi đen) tất cả các hàng trong trang tính. Bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + A.

Bôi đen toàn bộ hàng

2. Đặt con trỏ chuột giữa 2 tiêu đề hàng bất kỳ để xuất hiện biểu tượng con trỏ chuột như hình bên dưới:

Biểu tượng con trỏ chuột trong hàng

3. Nhấp và kéo để điều chỉnh chiều cao hàng thích hợp và thả con trỏ chuột, tất cả các hàng khác đều bằng nhau và bằng chiều cao bạn vừa điều chỉnh.

Điều chỉnh độ cao

Bạn cũng có thể thay đổi chiều cao của mỗi hàng bằng cách đặt con trỏ chuột lên dòng ngăn cách tiêu đề với hàng bên dưới (hoặc hàng phía trên nó), sau đó di chuyển lên trên hoặc dưới tiêu đề để mở rộng hoặc thu nhỏ nó. chiều cao hàng hẹp.

Điều chỉnh chiều cao ở hàng khác

Trên đây là các cách thay đổi chiều rộng và chiều cao của hàng và cột trong Excel, khi cần thiết bạn có thể nhanh chóng thay đổi chiều rộng và chiều cao cho phù hợp với dữ liệu của mình. Chúc may mắn.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page