top of page

Thủ thuật sử dụng hàm Xếp hạng đơn giản để xếp hạng trong bảng Excel


Thông thường, để xác định thứ hạng trong Excel, người ta sẽ sử dụng hàm RANK. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng hàm này, nhất là đối với những người mới làm quen với công cụ tin học văn phòng Excel.

Hàm rank trong Excel là một hàm đặc biệt, đây là hàm trả về thứ hạng (vị trí thứ hạng) của một số trong danh sách. Thứ hạng của một số là kích thước của nó so với các giá trị tương ứng khác trong danh sách. Sử dụng hàm xếp hạng cho thấy rằng, nếu bạn sắp xếp dữ liệu theo danh sách, thứ hạng của nó sẽ là vị trí của nó. Đây là một trong những hàm đặc biệt phổ biến nhất trong Excel cơ bản.

I. Công thức của RANK. hàm số

Cú pháp sử dụng hàm RANK trong Excel như sau:

= RANK (số, tham chiếu,[order])

Ý nghĩa: Nếu bạn cung cấp trực tiếp cho hàm RANK một số và danh sách các số, thì hàm RANK trong Excel sẽ cho bạn biết thứ hạng của số đó trong danh sách, theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Hay đơn giản hơn, hàm RANK là hàm trả về vị trí hiện tại của một số về đúng thứ hạng của nó.

Trong đó:

  1. number: là số bạn muốn tìm

  2. ref: là một mảng hoặc danh sách các tham chiếu đến các số

  3. đặt hàng: tùy chọn

  4. Nếu thứ tự là 0 hoặc bị bỏ qua, hàm RANK trả về một danh sách được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

  5. Nếu thứ tự là bất kỳ giá trị nào khác, hàm RANK trong Excel trả về một danh sách được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

II. Ghi chú về Xếp hạng. hàm số

Cách sử dụng hàm RANK cho các số trùng lặp cùng thứ hạng. Tuy nhiên, sự hiện diện của các số trùng lặp sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các số tiếp theo. Ví dụ, trong một danh sách tăng dần các số nguyên, nếu số 10 xuất hiện hai lần và có hạng là 5, thì số 11 sẽ có hạng 7 (không có số nào có hạng 6).

Đối với một số mục đích, người ta có thể muốn xác định một thứ hạng liên quan đến ngang hàng.

Hệ số điều chỉnh cho xếp hạng ngang hàng = [COUNT(ref) + 1 – RANK(number, ref, 0) – RANK(number, ref, 1)]/ 2.

Trong ví dụ sau, RANK (A2, A1: A5,1) bằng 3. Hệ số điều chỉnh là (5 + 1 – 2 – 3) / 2 = 0,5 và thứ hạng được điều chỉnh có tính đến tính ngang giá. hàng là 3 + 0,5 = 3,5. Nếu số chỉ xuất hiện một lần trong tham chiếu, hệ số điều chỉnh sẽ bằng 0, vì hàm RANK không cần điều chỉnh cho tính chẵn lẻ.

Ví dụ về cách sử dụng hàm xếp hạng:

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng thông tin sau và dán vào ô A1 tương ứng của sổ làm việc Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, sau đó nhấn F2 và nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể thực hiện điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Ghi chú về Xếp hạng.  hàm số

Ghi chú về Xếp hạng. hàm số

III. Xếp hạng theo thứ tự tăng dần bằng cách sử dụng Xếp hạng. hàm số

Xếp hạng theo thứ tự tăng dần bằng cách sử dụng Xếp hạng.  hàm số

Xếp hạng theo thứ tự tăng dần bằng cách sử dụng Xếp hạng. hàm số

Để xác định vị trí xếp hạng điểm của mỗi người trong danh sách điểm trung bình B2: B8, chúng tôi sử dụng chức năng Xếp hạng:

C2 = RANK (B2, $ B $ 2: $ B $ 8)

Xem xét điểm trung bình trong ô B2, trong danh sách điểm từ B2: B8

Không sử dụng tham số tại [order] tức là hàm RANK sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Do đó, sử dụng hàm xếp hạng sẽ trả về kết quả cho chúng ta thấy:

  1. Người có điểm trung bình cao nhất ở đây là 9,5 được xếp hạng 1

  2. Người có điểm trung bình 8,1 được xếp thứ 2, trong đó có 2 người bằng điểm nên có 2 vị trí xếp thứ 2, hàng 3 và hàng 6.

  3. Vì 2 người cùng xếp ở vị trí thứ 2 nên không ai xếp thứ 3. Thứ hạng tiếp theo sẽ là thứ 4, dẫn đến điểm trung bình là 7,6

IV. Xếp hạng theo thứ tự giảm dần với chức năng Xếp hạng trong Excel

Xếp hạng theo thứ tự giảm dần bằng hàm RANK khi chúng ta muốn đánh giá theo tiêu chí “chưa tốt”, dựa vào đó để đánh giá lần lượt xem ai có giá trị thấp nhất là tốt nhất.

Xếp hạng theo thứ tự giảm dần với chức năng Xếp hạng trong Excel

Xếp hạng theo thứ tự giảm dần với chức năng Xếp hạng trong Excel

Trong ví dụ trên, chúng tôi muốn xếp hạng theo số lỗi mà mỗi người trong bảng đã mắc phải. Ai ít mắc lỗi nhất sẽ được xếp hạng 1.

Khi số lượng lỗi tăng lên, thứ tự xếp hạng của hàm RANK sẽ tăng lên.

Sau đó, chúng ta sẽ áp dụng cách sử dụng hàm RANK với Order = 1

C2 = RANK (B2, $ B $ 2: $ B $ 8,1)

Giá trị cho xếp hạng: ô B2

Danh sách các số tham chiếu: B2: B8. Khu vực này cần được cố định để nó không thay đổi trong các công thức

Thứ tự xếp hạng của hàm RANK: giảm dần, sử dụng số 1

Như vậy, hàm RANK cho thấy 2 người có ít lỗi nhất (1 lỗi) được xếp hạng 1. Người mắc lỗi nhiều nhất theo kết quả này (8 lỗi) đứng thứ 7.

V. Sử dụng hàm RANK để tính thứ hạng trung bình nếu có nhiều hơn một số có cùng thứ hạng

Ví dụ: Sử dụng hàm RANK để tính xếp hạng trung bình của ô B1

Mô tả:

Bước 1: Nhấp vào địa chỉ của ô B1

Bước 2: Nhập công thức

= RANK.AVG (A1, $ A $ 1: $ A $ 9,1)

Bước 3: Nhấn Enter để có kết quả như hình bên dưới

Sử dụng hàm RANK để tính xếp hạng trung bình nếu nhiều số có cùng thứ hạng

Sử dụng hàm RANK để tính xếp hạng trung bình nếu nhiều số có cùng thứ hạng

TẠI VÌ. Kết luận

Nắm vững cách sử dụng hàm RANK vô cùng hữu ích cho công việc vi tính văn phòng. Nó có thể trở thành một công cụ đắc lực bên cạnh các hàm quan trọng khác như hàm Vlookup, hàm SUBSTITUTE … trong phần mềm Excel. Chúc các bạn sớm thành công!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments

Comments


bottom of page