top of page

Thời gian xin giấy phép xây dựng là bao lâu? Cơ quan ủy quyền

Xin giấy phép xây dựng là một khâu rất quan trọng trước khi tiến hành xây dựng và thực hiện công trình. Tuy nhiên, thời gian xin giấy phép xây dựng là bao lâu? Hãy cùng bất động sản ODT tìm hiểu những vấn đề này qua bài viết dưới đây.

1. Giấy phép xây dựng là gì? Có bao nhiêu loại giấy phép xây dựng?

Thời gian xin giấy phép xây dựng là bao lâu? Cơ quan ủy quyền

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Nói cách khác, đây là một hình thức pháp lý mà nhà nước cho phép tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các công trình, công trình.

Có hai loại giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn và giấy phép xây dựng theo từng giai đoạn.

 1. Giấy phép xây dựng có thời hạn: Loại giấy phép này dành cho các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu xây dựng các công trình, nhà ở riêng lẻ. Giấy phép này có giá trị trong một thời gian nhất định. Được gia hạn, nhưng chỉ được 2 lần, mỗi lần cách nhau 12 tháng.

 2. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn: Đây là loại giấy phép dành cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xây dựng các công trình liên kết với nhau. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép này cho từng bộ phận công trình hoặc từng công trình thuộc dự án trong giai đoạn xây dựng.

2. Thời gian xin giấy phép xây dựng là bao lâu?

Thông thường, giấy phép xây dựng sẽ được cấp trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng, kể từ khi xin giấy phép xây dựng. Thời hạn cụ thể được quy định như sau:

 1. Kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép xây dựng, trong thời hạn 7 ngày, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức thẩm tra, thẩm định hồ sơ.

 2. Thời hạn trả lời của cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng là 12 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

 3. Thời hạn hoàn thành việc cấp giấy phép xây dựng là 30 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

 4. Đối với giấy phép có thời hạn đối với công trình riêng lẻ, thời hạn cấp giấy phép là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 5. Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ muốn có thêm thời gian để kiểm tra, xác minh thì chỉ có thể gia hạn không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn. Cơ quan chức năng cần thông báo việc gia hạn cho chủ đầu tư xây dựng và phải được cơ quan quản lý chấp thuận việc gia hạn.

 6. Trường hợp giấy phép đã được cấp nhưng bị mất hoặc bị gia hạn thì thời gian nhận giấy phép xây dựng là 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Lệ phí xin phép xây dựng

 1. Nhà ở riêng lẻ: 50.000 / giấy phép

 2. Các công trình khác: 100.000 / giấy phép

 3. Phí gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 / giấy phép

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại một số tỉnh:

 1. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ: Hà Nội (75.000 / giấy phép); Đà Nẵng (50.000 / giấy phép); Hồ Chí Minh (50.000 / giấy phép)

 2. Lệ phí xin phép xây dựng mới các công trình khác: Hà Nội (150.000 / giấy phép); Đà Nẵng (100.000 / giấy phép); Hồ Chí Minh (100.000 / giấy phép)

 3. Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng: Hà Nội (15.000 / giấy phép); Đà Nẵng (10.000 / giấy phép); Hồ Chí Minh (10.000 / giấy phép)

4. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở

Tùy từng loại công trình, nhà ở mà cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng sẽ khác nhau.

Cụ thể, đối với các công trình xây dựng như: công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; Đối với các công trình tôn giáo, di tích lịch sử – văn hóa, tượng đài …, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng sẽ do UBND tỉnh ủy quyền.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ tại đô thị, công trình thuộc địa giới hành chính do quận, huyện quản lý thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là Ủy ban nhân dân quận, huyện trực thuộc.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng thì UBND các xã trực thuộc cấp giấy phép xây dựng và UBND cấp huyện phê duyệt.

1 view0 comments

Comments


bottom of page