top of page

Tổng hợp các hàm đếm trong Excel bạn cần biết để chuyên nghiệp hơn


Hàm đếm trong Excel là một trong những hàm cơ bản để thực hiện đếm các giá trị theo điều kiện cho trước. Vậy cú pháp và cách sử dụng của từng hàm đếm này trong Excel được thực hiện như thế nào?

Tiếp tục trong chuỗi bài viết hướng dẫn sử dụng Excel trong bộ công cụ tin học văn phòng, hôm nay sẽ là cách sử dụng một trong những hàm cơ bản khác trong Excel ngoài hàm đếm ký tự thì hàm tính tổng là hàm đếm có điều kiện (Countif, Countifs, Count , Counta) để thực hiện đếm dữ liệu, đối tượng trong một trang tính nào đó.

I. Hàm đếm, hàm đếm có điều kiện, hàm đếm ký tự trong Excel là gì?

Hàm đếm trong Excel 2

Hàm đếm, hàm đếm có điều kiện, hàm đếm ký tự trong Excel là gì?

1. Các loại hàm đếm và ý nghĩa của chúng trong Excel

Trong excel ngoài hàm đếm ký tự còn có nhiều hàm khác trong excel cũng dùng để đếm nhưng đếm số ô giá trị, việc áp dụng hàm đếm ký tự nào trong excel còn tùy thuộc vào định dạng dữ liệu mà người dùng mong muốn. đếm. Dưới đây là các hàm đếm thường được sử dụng trong excel:

 1. Hàm COUNT: đếm số ô chứa dữ liệu Number trong phạm vi đã chọn.

 2. Hàm COUNTA: Đếm số ô chứa dữ liệu trong bảng.

 3. Hàm COUNTBLANK: Đếm số ô trống trong bảng được chỉ định.

 4. Hàm đếm COUNTIF: Hàm đếm dựa trên một điều kiện

 5. Hàm COUNTIFS: Hàm đếm dựa trên nhiều điều kiện

2. Cách sử dụng COUNT, COUNTA. hàm số

Cú pháp của hàm COUNT: = COUNT (Giá trị 1,[value2]…)

Trong đó:

 1. value1: là tham số bắt buộc. Giá trị đầu tiên để tham khảo hoặc lựa chọn để đếm

 2. value2, …: Hàm COUNT chỉ đếm tối đa 255 tham số, các lựa chọn bổ sung và ô tham chiếu mà bạn muốn đếm.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm COUNT:

 1. Các thông số cần đếm ở định dạng số, ngày tháng hoặc định dạng văn bản của số sẽ được đếm bởi hàm COUNT.

 2. Các giá trị logic và số được trình bày dưới dạng văn bản được nhập trực tiếp vào danh sách các tham số trong hàm COUNT sẽ được tính.

 3. Các tham số có thể chứa hoặc tham chiếu đến các kiểu dữ liệu khác nhau, nhưng hàm COUNT sẽ chỉ đếm số.

 4. Nếu muốn đếm các giá trị logic, văn bản hoặc các giá trị khác không thể chuyển đổi thành số, người dùng nên sử dụng hàm COUNTA.

 5. Nếu bạn muốn đếm phạm vi số thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện đã cho, bạn nên sử dụng hàm đếm có điều kiện COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS.

Hàm COUNTA trong Excel

Công thức hàm COUNTA: = COUNTA (giá trị1,[value2]…).

Trong đó giá trị 1, giá trị 2 là danh sách các giá trị, tham chiếu và phạm vi ô bạn muốn đếm. Giá trị 1 là một tham số bắt buộc và các giá trị sau là tùy chọn và chứa tối đa 255 giá trị.

Chú ý:

 1. Hàm đếm này đếm tất cả các ô chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào ngoại trừ các ô trống.

 2. Nếu bạn không muốn đếm các giá trị lôgic hoặc văn bản hoặc các giá trị lỗi, bạn phải sử dụng hàm COUNT.

 3. Để đếm các giá trị thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện, người dùng sử dụng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS.

II. Hàm COUNTIF – đếm các ô thỏa mãn một điều kiện nhất định

Hàm đếm trong Excel 3

Hàm COUNTIF – đếm các ô thỏa mãn một điều kiện nhất định

Hàm COUNTIF có cú pháp sau: = COUNTIF (phạm vi; tiêu chí).

Trong đó

 1. range: vùng bạn muốn đếm dữ liệu. Đây là giá trị bắt buộc. Có thể là số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số, các giá trị trống sẽ bị bỏ qua.

 2. Giá trị tiêu chí là điều kiện bắt buộc để excel đếm các giá trị trong phạm vi, có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.

Lưu ý cho người dùng:

 1. Hàm COUNTIF sẽ trả về kết quả sau khi sử dụng điều kiện với chuỗi dài hơn 255 ký tự.

 2. Đối số tiêu chí được đặt trong dấu ngoặc kép và không phân biệt chữ hoa chữ thường.

III. Hàm đếm COUNTIFS – hàm đếm có điều kiện

Hàm đếm trong Excel 4

Hàm đếm COUNTIFS – hàm đếm có điều kiện

Hàm COUNTIFS trong Excel trả về số ô thỏa mãn nhiều điều kiện. COUNTIFS có thể được sử dụng với các điều kiện như ngày tháng, văn bản, số và các điều kiện khác.

COUNTIFS hỗ trợ các toán tử logic như>,, = và các ký tự đại diện (*,?) Để kết hợp các phần.

Cú pháp hàm COUNTIFS: = COUNTIFS (Criteria_range1, Criteria1,[Criteria_range2,Criteria2]…)

Trong đó các thành phần:

 1. range1: phạm vi đầu tiên để đánh giá.

 2. tiêu chí1: xác định phạm vi đầu tiên bằng cách sử dụng điều kiện đầu tiên (tiêu chí1), là một phần tử bắt buộc.

 3. phạm vi2 – [điều kiện bổ sung] Phạm vi thứ hai là để đánh giá.

 4. tiêu chí2 – [điều kiện bổ sung] xác định phạm vi bằng cách sử dụng điều kiện thứ 2.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIFS trong EXCEL

COUNTIFS đếm số ô trong vùng chọn phù hợp với nhiều hơn một điều kiện nhất định. Không giống như hàm đếm có điều kiện COUNTIF, hàm COUNTIFS cho phép áp dụng nhiều hơn một điều kiện kết hợp với nhiều hơn một phạm vi. Các phạm vi và điều kiện được nhóm thành từng cặp và chỉ bắt buộc đối với cặp đầu tiên. Đối với mỗi điều kiện đã thêm, người dùng phải bao gồm các cặp phạm vi / điều kiện khác. Excel cho phép 127 cặp phạm vi / điều kiện trong một công thức.

IV. Hàm đếm bỏ qua các giá trị lặp lại

Hàm đếm trong Excel 5

Hàm đếm bỏ qua các giá trị lặp lại

Có nhiều khi bạn muốn đếm số lượng của một danh sách nào đó nhưng có quá nhiều giá trị lặp lại, trong khi cần lấy tổng duy nhất trong danh sách đó. Công thức kết hợp giữa hàm sumproduct excel và hàm countif có thể giải quyết vấn đề khó khăn này: = SUMPRODUCT (1 / COUNTIF (range, range))

1. Nó hoạt động như thế nào

Công thức sẽ xử lý thành phần từ trong ra ngoài, hàm countif đếm dữ liệu trong phạm vi theo từng giá trị riêng lẻ. Khi kết thúc hàm countif, các giá trị lặp lại sẽ được hiểu là phân số với tử số 1, mẫu số là tổng, các giá trị xuất hiện một lần sẽ được hiển thị là 1. Cuối cùng, hàm sumproduct sẽ đưa ra tổng và trả về số cuối cùng.

2. Xử lý trong trường hợp ô trống

Trong trường hợp ô trống, cần thay đổi công thức để phù hợp với công thức bên dưới = SUMPRODUCT ((phạm vi “”) / COUNTIF (phạm vi, phạm vi & “”))

V. Kết luận

Trên đây là cách sử dụng hàm đếm có điều kiện trong excel. Bên cạnh những hàm được sử dụng như hàm đếm ký tự LEN thì hàm đếm có điều kiện cũng được rất nhiều nhân viên văn phòng hay những người làm công việc liên quan đến công việc văn phòng sử dụng. Thành thạo các hàm trong excel là rèn luyện thành thạo các kỹ năng về tin học văn phòng.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comments


bottom of page